Nấm ăn và Nấm dược liệu

  • (10/08/2016) Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị đã thành lập Trung tâm nghiên cứu thực nghiện và phát triển nấm; đã làm chủ công nghệ và chuyển giao cho bà con nông dân một số kỹ thuật sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu.
  • (08/03/2018) Quy trình sản xuất trà Linh Chi
  • (22/03/2018) Để góp phần chuyển đổi ngành nghề, tận dụng các loại phế thải nông nghiệp tạo sản phẩm hàng hóa từ mô hình trồng nấm dược liệu, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, ông Hoàng Xuân Kha, thôn Hà Thượng, xã Gio Châu, huyện Gio Linh là hộ nông dân đầu tiên ở huyện Gio Linh, ứng dụng tiến bộ KH&CN trồng thành công nấm linh chi đạt chất lượng tốt