Đào tạo, tập huấn, dạy nghề

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ và công nghệ, đào tạo dạy nghề cho bà con nông dân...

File đính kèm:
Các bài viết khác