Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực nuôi cấy mô
Lĩnh vực Công nghệ vi sinh
Đề tài - Dự án
 • (10-08-2016)
  Thường xuyên thực hiện các đề tài dự án cấp Trung Ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở có tính ứng dụng khoa học cao.
 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử (11-04-2016)
 • Các mô hình nông nghiệp
  Đào tạo, tập huấn, dạy nghề
 • (10-08-2016)
  Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ và công nghệ, đào tạo dạy nghề cho bà con nông dân...
 • Nấm ăn và Nấm dược liệu
 • (10-08-2016)
  Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị đã thành lập Trung tâm nghiên cứu thực nghiện và phát triển nấm; đã làm chủ công nghệ và chuyển giao cho bà con nông dân một số kỹ thuật sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu.
 • Quy trình sản xuất trà Linh Chi (08-03-2018)
  Quy trình sản xuất trà Linh Chi
 • Sở khoa học và công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (22-03-2018)
  Để góp phần chuyển đổi ngành nghề, tận dụng các loại phế thải nông nghiệp tạo sản phẩm hàng hóa từ mô hình trồng nấm dược liệu, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, ông Hoàng Xuân Kha, thôn Hà Thượng, xã Gio Châu, huyện Gio Linh là hộ nông dân đầu tiên ở huyện Gio Linh, ứng dụng tiến bộ KH&CN trồng thành công nấm linh chi đạt chất lượng tốt
 • Lĩnh vực khác
 • Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm probiotic bổ sung thức ăn chăn nuôi (08-03-2018)
  1. Giới thiệu sản phẩm

  Tên chế phẩm: Pro - QTMIC
 • Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản từ 4 chủng vi sinh vật (08-03-2018)
  1. Giới thiệu sản phẩm
  Tên chế phẩm: Nitro - QTMIC
  Mục đích sử dụng: Cải tạo môi trường nuôi tôm, cá.
  Dạng chế phẩm: Vi sinh.
 • Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm nông nghiệp từ 6 chủng vi sinh vật (08-03-2018)
  1.Giới thiệu sản phẩm
  Tên chế phẩm: Compo – QTMIC.
  Mục đích sử dụng: Xử lý chất thải hữu cơ làm phân bón. Diệt mầm bệnh. Khử mùi hôi thối. Hạn chế ruồi muỗi.