Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực nuôi cấy mô
Lĩnh vực Công nghệ vi sinh
Đề tài - Dự án
 • (10-08-2016)
  Thường xuyên thực hiện các đề tài dự án cấp Trung Ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở có tính ứng dụng khoa học cao.
 • Cơ sở dữ liệu sách điện tử (11-04-2016)
 • Các mô hình nông nghiệp
  Đào tạo, tập huấn, dạy nghề
 • (10-08-2016)
  Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ và công nghệ, đào tạo dạy nghề cho bà con nông dân...
 • Nấm ăn và Nấm dược liệu
 • (10-08-2016)
  Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị đã thành lập Trung tâm nghiên cứu thực nghiện và phát triển nấm; đã làm chủ công nghệ và chuyển giao cho bà con nông dân một số kỹ thuật sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu.
 • Lĩnh vực khác