Lĩnh vực hoạt động

THỐNG KÊ
  
  
Trực tuyến 30
Tất cả 491
  

Lĩnh vực hoạt động

Kết quả nghiên cứu
 • (10-08-2016)
  Thường xuyên thực hiện các đề tài dự án cấp Trung Ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở có tính ứng dụng khoa học cao.
 • Sản xuất thực nghiệm
 • (26-02-2019)
  Với đội ngũ cán bộ có chuyên môn, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị đã nghiên cứu quy trình chiết xuất và chế biến các sản phẩm thiên nhiên có giá trị dược liệu cao.
 • Thông tin - Thống kê KH&CN
 • Lĩnh vực Thông tin - Thống kê KH&CN (06-04-2019)
  Thông tin - thống kê KH&CN là một động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước. Thông tin, thống kê KH&CN đã thực sự trở thành nguồn lực quan trọng không thể thiếu được trong một xã hội thông tin.
 • Tư vấn, đào tạo và chuyển giao CN
 • Lĩnh vực Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ (06-04-2019)
  Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị đã nghiên cứu, ứng dụng hoàn thiện, đổi mới công nghệ để sản xuất, chế biến sâu theo hướng nâng cao giá trị các sản phẩm.
 • Hoạt động dịch vụ
 • (06-04-2019)
  Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị đã nghiên cứu và làm chủ được một số sản phẩm sinh học phục vụ cho lợi ích của con người, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
 • Sản phẩm tiêu biểu
 • (06-04-2019)
  Trung tâm nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Xây dựng, phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao.