Liên hệ

Liên hệ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị

Email: ttudqt12@gmail.com

Điện thoại: 0233. 2211643;  Fax: 0233. 2211643

File đính kèm:
Các bài viết khác