Nấm ăn và Nấm dược liệu

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị đã thành lập Trung tâm nghiên cứu thực nghiện và phát triển nấm; đã làm chủ công nghệ và chuyển giao cho bà con nông dân một số kỹ thuật sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu.

File đính kèm:
Các bài viết khác