Các mô hình nông nghiệp

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị thường xuyên xây dựng các mô hình nông nghiệp mới, có hiệu quả kinh tế cao phục vụ bà con nông dân trong tỉnh.

 

File đính kèm:
Các bài viết khác