Lĩnh vực Công nghệ vi sinh

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị đặc biệt chú trọng phát triển mãng vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp, xữ lý nước thải,...

File đính kèm:
Các bài viết khác