Lĩnh vực nuôi cấy mô

LĨNH VỰC NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT
Với đội ngũ cán bộ có chuyên môn, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị đã nghiên cứu và làm chủ được một số quy trình nuôi cấy mô và cho ra ngôi các loại giống cây đặc hữu.

File đính kèm:
Các bài viết khác