CƠ SỞ DỮ LIỆU HỎI - ĐÁP KH&CN
CSDL HỎI ĐÁP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị hiện lưu trữ 35.000 câu hỏi đáp hữu ích về khoa học kỹ thuật được cập nhật liên tục và chia thành nhiều lĩnh vực cụ thể như khoa học nông nghiệp với hơn 3.400 câu hỏi đáp; khoa học tự nhiên với 4.000 dữ liệu, khoa học kỹ thuật có 4.600 dữ liệu... Với bộ dữ liệu hữu ích này, hi vọng sẽ đáp ứng đầy đủ thông tin, thắc mắc của các bạn về khoa học và kỹ thuật.

File đính kèm:
Các bài viết khác