THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

Dịch vụ thẩm định và đánh giá về công nghệ và thiết bị sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng về công nghệ và thiết bị bao gồm:

- Các thông tin KH&CN tổng hợp về kỹ thuật, công nghệ hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong cơ quan nhà nước;

- Thực trạng về hạ tầng, ứng dụng và nguồn nhân lực thực tế trong cơ quan nhà nước về công nghệ thông tin;

- Kỹ năng về thiết kế và đánh giá thiết kế hệ thống thông tin.

- Đánh giá các yêu cầu pháp lý phải tuân thủ việc xây dựng thiết kế sơ bộ hệ thống thông tin, kỹ thuật mạng;

- Đánh giá tính phù hợp về mặt công nghệ, mức độ khả thi về công nghệ thông tin;

- Đánh giá cấu trúc và tính bền vững của hệ thống thông tin có đảm bảo;

- Đánh giá mức độ phù hợp với hiện trạng và khả năng nhân lực thực tế khi được triển khai;

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 204 - Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại: 0533898779 -  DĐ: 0914133178

Email: daoquyetit@gmail.com

File đính kèm:
Các bài viết khác