LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Các kiến thức cơ bản và nâng cao về công nghệ thông tin.

- Liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Trung ương và địa phương.

Thời gian qua, Trung tâm đã triển khai đào tạo/tập huấn cho nhiều đối tượng về lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Trung tâm đã triển khai đào tạo/tập huấn các lớp Tin học căn bản, kỹ năng khai thác tìm kiếm thông tin trên Internet cho cán bộ xã/phường (gồm 17 lớp với 432 học viên);  các lớp đào tạo Công nghệ thông tin cho các hội, đoàn thể cấp xã, huyện, cho doanh nghiệp và các đơn vị có nhu cầu (gồm 23 lớp với 573 học viên); các lớp ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn (gồm 15 lớp với 389 học viên); và tập huấn Tin học theo Nghị định thư cán bộ tỉnh Salavan – CHDCND Lào (99 học viên).

Một số hình ảnh:

 


Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 204 - Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại: 0533898779 -  DĐ: 0914133178

Email: daoquyetit@gmail.com

File đính kèm:
Các bài viết khác