CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ

CSDL sách điện tử với gần 8.000 đầu sách về nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, nông nghiệp, tin học, niên giám, kinh tế - xã hội...và được tiếp tục cập nhật định kỳ để nâng cao nguồn thông tin phục vụ đến bạn đọc. Hãy liên hệ với Trung tâm để các bạn được phục vụ theo yêu cầu.

File đính kèm:
Các bài viết khác