CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN GIA KH&CN

CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN GIA KH&CN

Chuyên gia khoa học và công nghệ là người có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm nghiên cứu trong một hoặc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, quy định về chuyên gia. Với 800 dữ liệu chuyên gia tư vấn là nguồn thông tin về các chuyên gia đầu ngành trong tất cả các lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, tin học, y học, khoa học tự nhiên, toán học… sẽ giải đáp, tư vấn những vấn đề thắc mắc, những khó khăn trong việc học tập, nghiên cứu…Chuyên gia KH&CN có trách nhiệm tham gia đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân đối với các kết quả đánh giá của mình trong hoạt động của các hội đồng tư vấn KH&CN khi được mời; bảo đảm tư vấn một cách độc lập, khách quan, khoa học.

File đính kèm:
Các bài viết khác