DỊCH VỤ CHẾ BẢN, IN ẤN
DỊCH VỤ CHẾ BẢN, IN ẤN
Với đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên có trình độ và giàu kinh nghiệm, Trung tâm nhận thiết kế, chế bản, in ấn các ấn phẩm thông tin chuyên sâu về mọi lĩnh vực cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu trong cả nước.

Với đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên có trình độ và giàu kinh nghiệm, Trung tâm nhận thiết kế, chế bản, in ấn các ấn phẩm thông tin chuyên sâu về mọi lĩnh vực cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu trong cả nước.

+ Thiết kế tạo mẫu, chế bản điện tử;

+ In offset các sản phẩm ngành in: hóa đơn, biên lai, biểu mẫu, tài liệu, tạp chí, lịch, tờ rơi, tờ gấp, áp phích quảng cáo, kẹp tài liệu, danh thiếp,…

+ Các dịch vụ trước, trong và sau in. 

File đính kèm:
Các bài viết khác