Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
Hoạt động Lĩnh vực an toàn bức xạ
Lĩnh vực an toàn bức xạ
Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử như sau:
  • Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử số 17/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/01/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về cung cấp dịch vụ kiểm xạ (đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ đối với phòng X quang chẩn đoán y tế) cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu;
  • Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử số 179/2015/ĐK/ATBXHN ngày 27/7/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về Kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế (Kiểm tra thiết bị X quang thông thường cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu)
Thống kê truy cập
842643
4
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn  khi sử dụng thông tin từ website này