Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
Hoạt động Thử nghiệm
Hoạt động thử nghiệm
Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL ( cơ sở 1 tại 43 Lê Lợi, cơ sở 2 tại Thị trấn Lao Bảo) đã được Tổng cục TC ĐL CL, văn phòng công nhận chất lượng công nhận, bộ Xây dựng công nhận theo các quyết định sau:
 • Giấy chứng nhận đăng ký số 965/ TĐC-HCHQ ngày 04/05/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về lĩnh vực hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, sinh học, cơ lý, Vật liệu xây dựng, , không phá hủy, Điện và Điện tử;
 • Quyết định số 1508/QĐ-TĐC ngày 22/7/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc thử nghiệm đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp với quy chuẩn quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định pháp luật hiện hành.
 • Quyết định số 128.2013/QĐ-VPCNCL ngày 06/03/2013 của Văn phòng Công nhận chất lượng- Bộ Khoa học và Công Nghệ, công nhận phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đối với lĩnh vực Hoá sinh; Điện - điện tử;
 • Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 22/9/2011 của Bộ Xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS –XD 81.
 • Quyết định số 9216/QĐ-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.
Các lĩnh vực hoạt động thử nghiệm của đơn vị
 1. Vật liệu xây dựng
 2. Hóa học
 3. Sinh học
 4. Điện, điện tử
 5. Không phá hủy
 6. Cơ lý
Thống kê truy cập
842641
3
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn  khi sử dụng thông tin từ website này