Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢNG TRỊ
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị, giúp Chi cục  thực hiện thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.
 
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn  khi sử dụng thông tin từ website này