Trợ giúp Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NHẬP SỐ LIỆU BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KH&CN
Bước 1: Đăng nhập tài khoản
Bước 2: Cập nhật số liệu thống kê
Tài liệu tham khảo: Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

   Nhập tên đăng nhập và tài khoản vào vùng đăng nhập bên cạnh.

    Nếu bạn chưa được cung cấp tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi.

    Điện thoại: 053.3562003 Di động: 0914.852.789

    Email: lethaison@quangtri.gov.vn

Bước 2: Cập nhật số liệu thống kê 

Thực hiện cập nhật 6 Biểu phụ lục thống kê cơ sở

 

 

 

Tài liệu tham khảo: Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN

ThongKeKHCN/images/news/file/TT%2025%20CDBCTKCS.pdf

Các bài viết khác

 Thành viên

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký    
  
Website liên kết