::.. Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ ..::

Trang chủ

 

Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ

Tổng quan

Điều kiện tự nhiên

Cơ cấu kinh tế

Hạ tầng xã hội

Tin tức

Cơ cấu hành chính

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các phòng, ban chuyên môn

Các tổ chức Hội, đoàn thể

Tiềm năng - Thế mạnh

Tiềm năng

Thê mạnh

Định hướng phát triển

Sản phẩm đặc trưng

Điều kiện tự nhiên

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÃ VĨNH SƠN
Xã Vĩnh Sơn thuộc huyện Vĩnh Linh, nằm về phía Tây Nam của huyện Vĩnh Linh có diện tích tự nhiên 4093 ha. Địa hình bán sơn địa gồm có đất sản xuất nông nghiệp chiếm 50% diện tích tự nhiên của xã, đất nuôi trồng thuỷ sản 170ha, đất trồng cây lâm nghiệp, đất trồng cây công nghiệp cao su 140ha.

Cơ cấu kinh tế

CƠ CẤU KINH TẾ XÃ VĨNH SƠN

Tiềm năng

Tiềm năng phát triển

Thê mạnh

phát triển kinh tế hộ
nuôi lợn

Thế mạnh phát triển của xã

Tin tức

TIN VỀ NÔNG NGHIỆP
Định hướng sản xuất vụ hè thu năm 2012

NÔNG DÂN BỎ VỐN RA THÀNH LẬP CHỢ .
MỘT NÔNG DÂN TỰ BỎ VỐN MỞ CHỢ.

Tìm theo

THÔNG BÁO

lịch giao ban tuần

thông báo lịch giao ban tuần 2 tháng 11 chuyển lùi lại ngày 14/11 địa điểm như củ đề nghị các đồng chí trong cơ quan theo dỏi chấp hành

ĐIỀU TRA VẸ SINH VSF MÔI TRƯỜNG

HỌP UBND THÁNG 11 .

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT DỘNG THÁNG VÀ TỔNG KẾT NĂM

THÔNG BÁO HỌP CÁC CHỦ NHIỆM

THÔNG BAO HỌP CÁC CN HTX ĐỂ BÀN VIỆC SẢN XUẤT ĐÔNG XUÂN

Thông báo họp

Thông báo họp cơ quan

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 4 tháng 11

Lịch công tác tuần 43

Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ Xã Vĩnh Sơn