::.. --:: Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ ..::
--:: Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ

TRANG CHỦ

Tổng quan

Điều kiện tự nhiên

Cơ cấu kinh tế

Hạ tầng xã hội

Tin tức

Cơ cấu hành chính

Hội đồng nhân dân

Các phòng, ban chuyên môn

Các tổ chức Hội, đoàn thể

Tiềm năng - Thế mạnh

Tiềm năng

Thế mạnh

Định hướng phát triển

Sản phẩm đặc trưng

Báo cáo thủy sản năm 2011

Điều kiện tự nhiên

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÃ TRUNG HẢI
Xã Trung Hải nằm phía Bắc của huyện Gio Linh, cách trung tâm huyện lỵ ( thị trấn Gio Linh) khoảng 8 km à cách trung tâm tỉnh ( Thành phố Đông Hà) khoảng 20 km. Ở tọa độ 16 57’51" đến 17 00’39" vĩ bắc và 107 03’11’’ đến 107 06’22’’ kinh đông. Có diện tích tự nhiên : 1451,93ha

Cơ cấu kinh tế

CƠ CẤU KINH TẾ XÃ TRUNG HẢI
Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và NTTS. Ngành nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển. Tỉ lệ hộ chia theo nhóm ngành nghề chủ yếu sau: - Hộ Nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản : 931 hộ chiếm 87.4 % - Hộ Công nghiệp xây dựng : 66 hộ chiếm 6.2 % - Hộ dịch vụ : 56 hộ chiếm 5.3 % - Hộ khác : 10 hộ chiếm 0.9 %

Tiềm năng

Tiềm năng phát triển

Thế mạnh

nuôi tôm sú xuất khẩu

Thế mạnh phát triển của xã

Tin tức

ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI, CỰU CHIẾN BINH,HỘI NÔNG DÂN, ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2012-2017

HỌP HĐND XA
KỲ HỌP THỨ HAI KHÓA X

Tìm theo

THÔNG BÁO

Thông báo họp

Thông báo họp cơ quan

Thông báo

dsadsad

LỊCH CÔNG TÁC

tuần40

Lịch công tác tuần 43

Điểm thông tin Khoa học và công nghệ xã Trung Hải