::.. --:: Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ ..::

Trang chủ

 

Điều kiện tự nhiên

GIỚI THIỆU - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ TRIỆU PHƯỚC
Triệu Phước là xã thuộc vùng đồng bằng phía Bắc của huyện Triệu Phong, có địa hình tương đối bằng phẳng, một số khu vực địa hình thấp, về mùa mưa có khi bị ngập úng. Trên địa bàn xã có nhiều sông, đầm , hồ như: Sông Thạch Hãn, sông Vĩnh Định, hai con sông này chia cắt xã thành ba khu vực là: Bắc Phước, Trung – Tây Phước, Nam Phước

Cơ cấu kinh tế

CƠ CẤU KINH TẾ XÃ TRIỆU PHƯỚC
Trong những năm qua UBND xã Triệu Phước đã tích cực chỉ đạo các ban ngành, các đơn vị sản xuất quyết tâm phấn đấu để đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Kết quả thực hiện đã dành được nhiều thắng lưọi trong các lĩnh vực: Kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng, văn hoá xã hội có những bước phát triển mới, quốc phòng – an ninh được giữ vững và củng cố

Tiềm năng

Tiềm năng phát triển

Thê mạnh

Thế mạnh phát triển của xã

Tin tức

BAO CAO
BAO CAO TIEN DO NONG THON MOI

phieu khao sat thong tin
PHIEU KHAO SAT THONG TIN XA

GIOI THIEU

Tìm theo

Điểm thông tin Khoa học và công nghệ xã Triệu Phước

Thiết kế bởi: Trung tâm Tin học - Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị