::.. --:: Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ ..::

Trang chủ

 

--:: Điểm thông tin Khoa học và Công nghệ

TONG QUAN VE PHUONG DONG GIANG

GIOI THIÊU

Tổng quan

Điều kiện tự nhiên

Cơ cấu kinh tế

Hạ tầng xã hội

danh muc

tong quan

Tin tức

Cơ cấu hành chính

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các phòng, ban chuyên môn

Các tổ chức Hội, đoàn thể

Tiềm năng - Thế mạnh

Tiềm năng

Thê mạnh

Định hướng phát triển

Sản phẩm đặc trưng

Điều kiện tự nhiên

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
Vị trí Phường Đông Giang có tầm nhìn chiến lược quan trọng về giao lưu kinh tế xã hội và Quốc phòng – An ninh. Với vị trí địa lý này tạo điều kiện cho phường phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hoá, xã hội và giao lưu kinh tế, văn hoá với các phường trong thành phố Đông Hà, các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận một cách dể dàng bằng đường bộ, đường thuỷ, là nơi có tiểm năng phát triển thương mại, dịch vụ và thế mạnh phát triển trồng hoa.

Cơ cấu kinh tế

KINH TẾ - XÃ HỘI
Đông Giang có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đất đai màu mỡ, đường giao thông thuận lợi, gần chợ, gần sông, có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội. Với điều kiện như vậy UBND phường tích cực chỉ đạo các ban ngành, các hợp tác xã và toàn thể nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch, văn hoá xã hội có những bước phát triển mới, quốc phòng – an ninh ổn định thuận lợi cho quá trình đầu tư và phát triển trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Tiềm năng

Thê mạnh

THẾ MẠNH
Phường Đông Giang có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, hạ tầng xã hội cũng như yếu tố con người luôn là thế mạnh để phường phát triển hơn nửa trong lai

Tin tức

Chuyển đổi mô hình trồng hoa- một hướng đi mới
Chuyển đổi mô hình trồng hoa- một hướng đi mới

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG MÔ HÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KHCN VỀ NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG TRỊ”

TÌM KIẾM

Tìm theo

THÔNG BÁO

Thông báo họp

Thông báo họp cơ quan

Thông báo

dsadsad

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 43

Điểm thông tin Khoa học và công nghệ phường Đông Giang

Thiết kế bởi: Trung tâm Tin học - Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị