--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ

Tổng số: 110

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông

2

Phương pháp phân tích phổ nguyên tử

3

Giáo trình lưu biến học

4

Quang học

5

Cơ ứng dụng

6

Cơ học kết cấu

7

Giáo trình cơ học

8

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 4) Hệ tối ưu hệ thích nghi

9

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 3) Hệ phi tuyến - Hệ ngẫu nhiên

10

Máy Khuếch âm Transistor và IC

11

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 1

12

Vật lý và triết học cuộc cách mạng trong khoa học hiện đại

13

Giáo trình kỹ thuật thuỷ khí

14

Các phương pháp xác định độ chính xác gia công

15

Bài tập dao động kỹ thuật

16

Lý thuyết đàn hồi

17

Cơ học kỹ thuật

18

Vật lý đại cương

19

Giáo trình thuỷ lực

20

Bài tập vật lí thuyết - Tập 2

21

Bài tập vật lí thuyết - Tập 1

22

Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ô tô

23

Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập)

24

Phân tích lí - hoá

25

Cơ sở vật lý hạt nhân

26

Giáo trình: Vật lý đại cương - Tập 2

27

Bài tập vật lý đại cương - Tập 2

28

Bài tập vật lý đại cương - Tập 1

29

Giáo trình: Vật liệu bán dẫn

30

Phương pháp trọng lực trong địa vật lý

31

An toàn bức xạ bảo vệ môi trường

32

Công cụ phân tích Wavelet và ứng dụng trong Matlab

33

Thuỷ động lực học

34

Dao động tàu thuỷ

35

Giáo trình: Cảm biến công nghiệp

36

Giáo trình vật lý điện tử

37

Điều khiển khí nén tập 3

38

Giáo trình cơ học lượng tử

39

Linh kiện bán dẫn và vi mạch

40

Vật lý lò phản ứng hạt nhân

41

Vận trù học

42

Thiên văn vật lý

43

Các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu và ứng dụng

44

20 Đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng môn Vật lý

45

Quang phổ học thực nghiệm

46

Công nghệ dập thủy tĩnh

47

Giáo trình kỹ thuật nguội cơ bản

48

Thực hành hàn cắt khí

49

Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối

50

Sổ tay & Atlas đồ giá

Trang: 1   2   3  

Bạn đang xem trang: 1/3 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị