--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÁN HỌC

Tổng số: 86

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy toán học

2

Giáo trình toán cao cấp 1

3

Tự ôn luyện thi môn toán

4

Hình học vi phân

5

Hình học hoạ hình

6

Giáo trình toán chuyên đề

7

Tôpô đại cương

8

40 năm Olympic toán học quốc tế

9

Bài tập đại số đại cương

10

Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường

11

Toán rời rạc (tập 1). Lý thuyết

12

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 2: Hệ xung số

13

Bài tập giải sẵn giải tích I

14

Bài tập giải sẵn giải tích II & III

15

Giải tích I & II phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến

16

Giải tích phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến

17

Toán cao cấp

18

Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương

19

Cấu trúc đại số

20

Bài tập đại số tuyến tính

21

Giáo trình Lôgic học hình thức

22

Lý thuyết đồ thị và ứng dụng

23

Toán cao cấp

24

Giải tích - Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn (Tập 2)

25

Giải tích - Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn (Tập 1)

26

Đại số tuyến tính

27

Giáo trình: Kỹ thuật số và mạch logic

28

Giáo trình giải tích đa trị

29

Giáo trình: Toán kỹ thuật

30

Bài tập phương trình vi phân

31

Giải tích số

32

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

33

Phương pháp Toán - Lí

34

Đồ thị và các thuật toán

35

Đại số đại cương

36

Toán tài chính ứng dụng

37

Hàm Số Biến Số Thực

38

Hàm Số Biến Số Phức

39

Bài tập đại số đại cương

40

Đại Số Đại Cương

41

Giáo trình: Qui hoạch tuyến tính

42

Chuỗi và phương trình vi phân

43

Bài tập: Toán học cao cấp - Tập 2

44

Bài tập: Toán học cao cấp - Tập 1

45

Giáo trình: Cơ sở lý thuyết tập hợp và Logic Toán

46

Giáo trình: Toán rời rạc

47

Giáo trình: Các Tập Hợp Số

48

Toán ứng dụng

49

101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C

50

Toán Logic và kỹ thuật số

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị