--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC VẬT HỌC

Tổng số: 16

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật

2

Quần xã học thực vật

3

Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật

4

Một số đặc điểm cơ bản của hệ thực vật Việt Nam

5

Đồng cỏ vùng núi phía Bắc Việt Nam

6

Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 1996 - 2000

7

Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 2000 - 2002

8

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật

9

Sách Đỏ Việt Nam - Phần II. Thực Vật

10

Tiến tới quản lý hệ sinh thái cỏ biển Việt Nam

11

Sách Đỏ Việt Nam - Phần I. Động Vật

12

Hình thái học thực vật

13

Tài nguyên thực vật Việt Nam - Những cây chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học (Tập 1)

14

Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam - Tập 2

15

Kỹ thuật bảo vệ thực vật

16

Nuôi cấy mô tế bào thực vật - nghiên cứu và ứng dụng

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị