--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG - SINH HỌC

Tổng số: 65

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Giáo trình vi trinh vật công nghiệp

2

Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học

3

Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học

4

Công trình khi sinh học nhỏ

5

Giáo trình tiến hoá

6

Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử

7

Khám phá về các bí ẩn của con người và thế giới sống

8

Công nghệ sinh học cho nông dân.Quyển 1: Cây khoai tây - cây ngô

9

Cơ sở công nghệ sinh học. tập 4: Công nghệ vi sinh

10

Cơ sở công nghệ sinh học. tập 3: Công nghệ sinh học tế bào

11

Cơ sở công nghệ sinh học (tập 1). Công nghệ gen

12

Tủ sách khí sinh học tiết kiệm năng lượng - Công nghệ khí sinh học chuyên khảo

13

Nấm men công nghiệp

14

Nguồn gốc các loài qua con đường chọn lọc tự nhiên hay sự bảo tồn những nòi ưu thế trong đấu tranh sinh tồn

15

Sinh thái học - Hệ sinh thái

16

Công nghệ tế bào gốc

17

Công nghệ sinh học trên người và động vật

18

Tủ sách khí sinh học tiết kiệm năng lượng - Thiết bị khí sinh học KT31

19

An toàn sinh học

20

Ký Sinh Trùng

21

Sinh Học Phân Tử

22

Thú rừng - Mammalia Việt Nam hình thái và sinh học sinh thái một số loài. Tập I

23

Giáo trình hình thái giải phẫu học thực vật

24

Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm

25

Xử lý ra hoa

26

Công nghệ sinh học phân tử nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp

27

Chú giải di truyền học

28

Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

29

Liệu pháp Gen nguyên lý và ứng dụng

30

Kỹ thuật gen nguyên lý và ứng dụng

31

20 Đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng môn Sinh học

32

Sinh học cơ thể

33

Virut học

34

Sinh học phát triển thực vật

35

Vi sinh vật học

36

Công nghệ sinh học - Tập 5 - Công nghệ vi sinh và môi trường

37

Công nghệ sinh học - Tập 4 - Công Nghệ Di Truyền

38

Công nghệ sinh học - Tập 3

39

Công nghệ sinh học - Tập 2

40

Công nghệ sinh học - Tập 1

41

Cơ sở công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm

42

Công nghệ len men các chất kháng sinh

43

Khu công nghiệp sinh thái một mô hình cho phát triển bền vững ở Việt Nam

44

Tính toán trong các hệ sinh thái

45

Khảo cổ vùng duyên hải đông bắc Việt Nam

46

Biển Đông (tập 4) - Sinh vật và sinh thái biển

47

Công nghệ Gen

48

Giáo trình di truyền học người

49

Động vật học có xương sống

50

Động vật học không xương sống

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị