--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC KHÁC

Tổng số: 106

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005

2

Tiêu chuẩn phòng, chống lũ đồng bằng sông Cửu Long

3

Đánh giá tiềm năng đất lâm nghiệp Việt Nam

4

Thiết kế hệ thống tưới tiêu

5

Tuổi trẻ lập nghiệp từ trang trại

6

Tài nguyên rừng

7

Sử dụng phân bón phối hợp cân đối

8

Hướng dẫn sử dụng đất đai làm giàu bằng kinh tế gia đình

9

Sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm

10

Đánh giá tác động của các dự án phát triển tới đói nghèo

11

Làm giàu bằng kinh tế trang trại - Mô hình trang trại trẻ

12

Những nghề gắn với nông thôn

13

Hướng dẫn làm kinh tế gia đình phát triển

14

Một số quy định về chính sách khuyến nông khuyến ngư

15

Phát triển kinh tế gia đình

16

Kiến trúc nông nghiệp

17

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

18

Tuyển tập tiêu chuẩn bảo vệ thực vật - Quyển 3

19

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập II - Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật (Quyển 2)

20

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập II - Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật (Quyển 1)

21

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập III - Tiêu chuẩn phân bón

22

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập VI - Tiêu chuẩn rau quả (Quyển 2)

23

Tuyển tập tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp Việt Nam - Tập I

24

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập VI - Tiêu chuẩn rau quả (Quyển 1)

25

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập I - Tiêu chuẩn trồng trọt - Phần III: tiêu chuẩn cây giống, hạt giống, quy trình kỹ thuật và quy phạm khảo nghiệm về cây công nghiệp - rau quả

26

Tuyển tập tiêu chuẩn thóc gạo của Việt Nam, một số nước và tổ chức quốc tế

27

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập IV - Tiêu chuẩn nông sản - Phần II: tiêu chuẩn chè

28

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập IV - Tiêu chuẩn nông sản - Phần III: tiêu chuẩn ngũ cốc và đậu đỗ

29

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập IV - Tiêu chuẩn nông sản - Phần 1: tiêu chuẩn cà phê

30

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam - Tập V - Tiêu chuẩn chăn nuôi - Phần 1: chăn nuôi, thú y

31

Lâm nghiệp - Tập 5

32

Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch. Tập 4

33

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

34

Máy và thiết bị nông nghiệp. Tập II - Cơ giới hóa chăn nuôi và thiết bị chế biến nông sản

35

Máy và thiết bị nông nghiệp. Tập I - Máy nông nghiệp

36

Nghệ thuật trang trí hoa khô

37

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cẩm sử dụng ở Việt Nam

38

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan pháp

39

VAC và đời sống

40

Côn trùng hại kho

41

Điều cần biết để phát triển kinh tế hộ gia đình

42

Khoa học và công nghệ bảo vệ và sử dụng bền vững đất dốc

43

Kết quả nghiên cứu về trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên

44

Nông nghiệp và đàm phán thương mại

45

Hỏi - đáp về các chế phẩm điều hoà sinh trưởng tăng năng suất cây trồng

46

Hướng dẫn sử dụng đất làm giàu bằng kinh tế gia đình

47

Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

48

Khoa học công nghệ nông nghiệp nghiệp và phát triển nông thôn 20 đổi mới: Tập 4 - Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

49

Khoa học công nghệ nông nghiệp nghiệp và phát triển nông thôn 20 đổi mới: Tập 1 - Trồng trọt bảo vệ thực vật

50

Khoa học công nghệ nông nghiệp nghiệp và phát triển nông thôn 20 đổi mới: Tập 3 - Đất phân bón

Trang: 1   2   3  

Bạn đang xem trang: 1/3 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị