--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU CUNG CẤP NƯỚC SẠCH & VSMT

Tổng số: 24

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

2

Sổ tay hướng dẫn 5 quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng (Cây lúa nước; bắp lai; sắn cao sản; điều ghép; bơm va)

3

Tài liệu tập huấn quản lý môi trường cấp huyện

4

Sổ tay xử lí nước - Tập 2

5

Sổ tay xử lí nước - Tập 1

6

Hướng dẫn vệ sinh môi trường nông thôn

7

Vệ sinh môi trường và phòng trị bệnh ở nông thôn

8

Thiết kế hệ thống tưới tiêu

9

Công nghệ xử lý nước thải của ngành công nghệ chế biến thực phẩm

10

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

11

Bảo vệ rừng - biện pháp giữ nước sạch hiệu quả và ít tốn kém

12

Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường

13

Bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp

14

Môi trường và độc chất

15

Nâng cao nhận thức và tri thức bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

16

Thiết bị công nghệ xử lý nước sinh hoạt nông thôn

17

Bảo vệ rừng - biện pháp giữ nước sạch hiệu quả và ít tốn kém

18

Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường

19

Người nông dân với Mô hình sản xuất bảo vệ môi trường

20

Phát triển công nghệ môi trường

21

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thích hợp cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Long An

22

Công nghệ xử lý nước giếng nhiễm phèn CNH

23

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

24

Bảo vệ và sử dụng nguồn nước

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị