--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tổng số: 483

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Giáo trình Toán và phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán

2

Cơ sở Toán trong lập trình

3

Thiết Kế LAN WAN

4

Giáo trình tin học cơ sở A (Ngôn ngữ lập trình C 2)

5

Công nghệ phần mềm

6

Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính

7

Giáo trình cơ sở dữ liệu 2

8

Giáo trình cơ sở dữ liệu 1

9

Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ

10

Tạo ảnh họa tiết theo phong cách Grungy với Photoshop và illustrator

11

Yahoo! toàn tập

12

Thiết kế và lập trình Web

13

Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông

14

Đồ họa máy tính xác định mặt hiện (Visible surface determination)

15

NORTON COMMANDER VERSION 5.0

16

Sử dụng powerpoint 2002

17

Giáo trình Auto Cad

18

Hướng dẫn sữa chữa - Bảo trì máy Photocopy

19

Bảo trì và khắc phục sự cố phần cứng máy tính

20

Môn Tin Học

21

Chuyên đề lắp ráp và cài đặt máy tính

22

Slide Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

23

Slide Bài giảng Kiến trúc máy tính

24

NORTON GHORST Chương trình sao chép ổ cứng

25

NORTON GHORST ĐV: Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất

26

Quản trị mạng Windows 2000 (Nâng cao)

27

Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows

28

Quản lý và bảo trì hệ thống máy tính trong XP Windows

29

Lãnh đạo thông tin - CIO

30

Quản lí mạng viễn thông

31

Kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm

32

Giáo trình bảo trì và quản lí phòng máy tính

33

Kỹ thuật phục hồi và chỉnh sửa ảnh

34

Hướng dẫn phòng và diệt virut máy tính

35

Web Development Izwebz - Thiết kế Web theo chuẩn

36

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

37

Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

38

Phân tích thiết kế phần mềm LINQ

39

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

40

Ngôn ngữ lập trình Pascal

41

Mười phút học máy tính mỗi ngày. Tìm hiểu về ổ đĩa cứng

42

Tự học nhanh internet bằng hình ảnh đày đủ - ngắn gọn - dễ hiểu

43

Giáo trình tin học cơ sở A (Ngôn ngữ lập trình C)

44

Giáo trình nhập môn tin học

45

Nhập môn Mạng Máy Tính Mạng Máy Tính

46

Nhập môn Công nghệ học Phần mềm

47

Nhập môn công nghệ phần mềm

48

Giáo trình nguyên lí hệ điều hành

49

Ngôn ngữ lập trình PHP

50

Lắp đặt sữa chữa và nâng cấp máy tính pentium III

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Bạn đang xem trang: 1/10 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị