--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng số: 30

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Thiết kế 3D trong Flash - Tập 2

2

Phân bón vi sinh và siêu vi lượng

3

Giới thiệu công nghệ sản xuất phân bón lá đa vi sinh Hudavil

4

Đa dạng sinh học trong hệ thống nông lâm kết hợp

5

Công trình khí sinh học nhỏ: Phần 1: yêu cầu kỹ thuật chung

6

Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường

7

Giới thiệu công nghệ sản xuất phân bón lá đa vi lượng Hudavil

8

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

9

Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn

10

Công Nghệ Sinh Học. Quyển 5: Nuôi Trồng Nấm

11

Công nghệ sinh học một số loài tảo kinh tế

12

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp

13

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi bò thịt

14

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi bò sữa

15

Phân tích hóa học thực phẩm

16

Độc học môi trường cơ bản

17

Nghề sản xuất khí sinh học

18

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật

19

Cơ sở công nghệ tế bào động vật và ứng dụng

20

Giáo trình công nghệ lên men

21

Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

22

Công nghệ vi sinh

23

Ứng dụng côngnghệ trong sản xuất cây nông nghiệp

24

Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam

25

Ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi gia súc và bảo quản sản phẩm

26

Nhập môn công nghệ sinh học

27

Phòng trừ sâu hại bằng công nghệ vi sinh

28

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

29

Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi & bảo vệ môi trường Quyển II

30

Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị