--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC THỦY SẢN

Tổng số: 171

STT

Tên cơ sở dữ liệu

1

Trồng - Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh Nhãn - Chôm Chôm - Mãng Cầu

2

Thức ăn cho tôm cá - Sử dụng và chế biến Thức ăn cho tôm cá - Sử dụng và chế biến

3

Kỹ thuật nuôi tôm sú

4

Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ

5

Kỹ thuật nuôi tôm nước ngọt

6

Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh

7

Kỹ thuật sản xuất giống tôm sú chất lượng cao

8

Quy trình kỹ thuật sản xuất tôm sú giống

9

Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng

10

Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Nuôi tôm

11

Một số vấn đề về kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp

12

Kỹ thuật nuôi tôm đại trà xuất khẩu

13

Kỹ thuật sản xuất giống nuôi thương phẩm và quản lý trạm trại tôm càng xanh ở miền Bắc Việt Nam

14

Ương giống và nuôi tôm càng xanh thương phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long

15

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh

16

Hỏi đáp về môi trường và bệnh tôm nuôi

17

Thiết lập và điều hành trại sản xuất tôm giống tại Việt Nam

18

Bệnh thường gặp ở tôm, phương pháp chuẩn đoán và phòng trị

19

Cẩm nang nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm

20

Sinh học và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư vành tai

21

Sản xuất giống vật nuôi thủy sản

22

Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

23

Sổ tay kỹ thuật nuôi trồng hải sản

24

Kỹ thuật khai thác thủy sản - Tập 2

25

Kỹ thuật khai thác thủy sản - Tập 1

26

Nước nuôi thủy sản chất lượng và giải pháp cải thiện chất lượng

27

140 câu hỏi về phòng trị bệnh cho ba ba, ếch, tôm, cá, lươn, cua.

28

Kỹ thuật nuôi cua biển

29

Làm giàu bằng nuôi hải sản. Tập I

30

Làm giàu bằng nuôi hải sản. Tập II

31

Hỏi đáp về nuôi tôm sú

32

Hướng dẫn quy hoạch, quản lý vùng và trại nuôi tôm

33

101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp. Tập 6. Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản Tôm - cua.

34

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh

35

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba gai

36

Kỹ thuật nuôi cá kèo

37

Kỹ thuật nuôi cá chình

38

Kỹ thuật nuôi cá bống tượng

39

Sản xuất cá giống bằng phương pháp nhân tạo

40

Kỹ thuật nuôi cá thát lát

41

Kỹ thuật nuôi cá mú

42

Kỹ thuật nuôi cá hú

43

Kỹ thuật nuôi cá nàng hai

44

Kỹ thuật nuôi cá hường

45

Kỹ thuật nuôi cá vàng

46

Kỹ thuật nuôi cá xiêm

47

Kỹ thuật nuôi cá rồng

48

Kỹ thuật nuôi cá la hán - cá dĩa - cá rồng - cá vàng - các loại cá khác

49

Kỹ thuật nuôi cá kèo thương phẩm

50

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nàng hai

Trang: 1   2   3   4  

Bạn đang xem trang: 1/4 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị