--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tổng số: 196

STT

Tên đề tài

1

Đặc điểm nguồn lợi, môi trường vùng triều và những vấn đề phát triển nuôi trồng thủy sản ở Vịn Bắc Bộ trong thời kỳ 2000-2010

2

Đánh giá ảnh hưởng hiện nay của chất độc hóa học đối với môi trường của Hồ Trị An - Đề xuất các giải pháp khắc phục - Chuyên đề: Nghiên cứu đánh giá tổng hợp tài liệu khí tượng thủy văn hồ trị an và lưu vực. Khảo sát đo đạc các thông số thủy văn dòng chảy lòng hồ trị an

3

Đánh giá ảnh hưởng hiện nay của chất độc hóa học đối với môi trường của Hồ Trị An - Đề xuất các giải pháp khắc phục - Chuyên đề: Nghiên cứu về khu hệ thủy vật và tính đa dạng sinh học của Hồ Trị An

4

Đánh giá khả năng nguồn lợi đặc sản (mực, tôm vỗ) ở vùng biển sâu, đề xuất phương hướng và biện pháp khai thác

5

Đánh giá nguồn lợi cá tầng đáy vùng biển quần đảo trường sa - Thuộc đề tài: Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo trường sa

6

Điều tra nguồn lợi hải sản và điều kiện môi trường các vùng trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển lâu bền ngành hải sản vùng ven bờ - Các biện phát sử dụng hợp lý nguồn lợi hải sản và phát triển nghề cá theo hướng lâu bền

7

Điều tra nguồn lợi hải sản và điều kiện môi trường các vùng trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển lâu bền ngành hải sản vùng ven bờ - Cơ sở khoa học cho việc bảo vệ nguồn lợi hải sản kinh tế ở vùng biển ven bờ phía tây vịnh Bắc Bộ và Tây Nam bộ

8

Điều tra nguồn lợi hải sản và điều kiện môi trường các vùng trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển lâu bền ngành hải sản vùng ven bờ - Hiện trạng và khả năng phát triển nghề khai thác cá biển tỉnh Nghệ An

9

Hiện trạng và diễn biến môi trường nước tại các vùng nuôi trồng thủy sản thuộc khu vực Cát Bà và Đồ Sơn (Hải Phòng)

10

Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh

11

Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục vụ các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh - chuyên đề: Phục hồi rạn san hô; phục hồi cỏ biển; xử lý ô nhiễm; đề xuất ứng dụng

12

Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục vụ các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh - chuyên đề: Phục hồi rạn san hô; phục hồi cỏ biển; xử lý ô nhiễm; đề xuất ứng dụng

13

Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình nuôi thâm canh ốc hương xuất - Thuộc đề tài " Ứng dụng công nghệ tiến tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực

14

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi thương phẩm và tạo đàn cá bố mẹ hậu bị của 5 loài cá biển kinh tế: Cá song vằn, cá song vang, cá song chuột, cá hồng vân hạc, cá chim vây vàng

15

Nghiên cứu qui trình công nghệ phân lập, làm sạch và bảo quản một số giống tảo có giá trị kinh tế cao phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản

16

Nghiên cứu tạo cá Chép (Cyprinus carpio) mang gen hormone sinh trưởng tái tổ hợp có tốc độ lớn nhanh, hiệu suất sử dụng thức ăn cao

17

Nghiên cứu thiết kế và qui trình công nghệ chế tạo thiết bị xử lý chất thải đặc của ao nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại

18

Phân tích hiện trạng sử dụng thiết bị kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại

19

Qui trình sử dụng hệ thống đồng bộ thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại

20

Quy trình công nghệ nuôi hòa hợp tôm sú trong rừng ngập mặn - Thuộc đề tài: Nghiên cứu các giái pháp lâm sinh và lâm ngư nhằm khôi phục, phát triển rừng ngập mặn và rừng Tràm tại một số vùng phân bố ở Việt Nam

21

San hô và rạn san hô vùng biển quần đảo trường sa - Thuộc đề tài: Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo trương sa

22

Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu vùng biển ven bờ Việt Nam - Hệ sinh thái rạn san hô miền nam Việt Nam

23

Thiết kế mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại

24

Tổng quan về đặc điểm môi trường tự nhiên, nguồn lợi sinh vật trong các hệ sinh thái vùng triều cửa sông ven biển bắc trung bộ - Nguồn lợi và khả năng phát triển nghề cá tại các đảo lớn

25

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sinh sản nhân tạo và lai kinh tế một số loài cá mới thuần hóa và du nhập vào khu hệ cá kinh tế nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh

26

Xây dựng các chính sách, các mô hình kinh tế kỹ thuật, các mô hình liên doanh liên kết gắn khoa học kỹ thuật với sản xuất nhằm phát triển tôm và rong câu xuất hiện khẩu

27

Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác và các cấu trúc Hải Dương có liên quan phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển Việt Nam

28

Xây dựng mô hình sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp khí ôzôn để sấy hải sản tại vùng nuôi trồng, đánh bắt hải sản tỉnh Quảng Ninh

29

Xây dựng mô hình trại sản xuất tôm giống trong điều kiện sinh thái miền Bắc tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phồ Hải Phòng

30

Xây dựng qui trình và mô hình nuôi tôm sú công nghiệp đạt hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31

Áp dụng và từng bước hoàn thiện công nghệ nuôi vỗ tôm sú bố mẹ (Penaeus monodon Fabricius 1798) góp phần đáp ứng nhu cầu tôm giống cho các cơ sở nuôi

32

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống và nuôi Cua biển (Scylla Serrata)

33

Biến động của một số yếu tố môi trường nước khu vực nuôi ngao tập trung ven biển Thái Bình

34

Biện pháp thủy lợi cung cấp nước ngọt phục vụ nuôi tôm xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa

35

Biên soạn tài liệu truyền thông về các loài hải sản độc hại có thể gây chết người ở Khánh Hòa

36

Biên soạn tài liệu truyền thông về các loài hải sản độc hại có thể gây chết người ở Khánh Hòa

37

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và nuôi giữ cá chình

38

Các giải pháp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tại các vùng sinh thái khác nhau

39

Cái tiến lưới giã đôi mở rộng ngư trường khai thác

40

Chất lượng nước sông vùng Vĩnh Thái, Phước Hải, Vĩnh Trường ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản và các biện pháp khắc phục

41

Chế độ nhiệt - muối và dòng chảy vùng biển quần đảo trường sa - Thuộc đề tài: Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo trường sa

42

Cơ sở khoa học về khai thác nhằm sử dụng hợp lý nguồn lợi hải sản

43

Đặc điểm nguồn lợi cá tầng đáy ở biển Việt Nam

44

Đánh giá ảnh hưởng của chất độc hóa học đối với đa dạng sinh học và quá trình biến đổi các hệ sinh thái khu vực Mã Đà (Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương) và Hồ biên hùng (thành phố Biên Hòa)

45

Đánh giá hiện trạng công nghệ khai thác hải sản xa bờ ở những vùng biển trọng điểm

46

Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản kết hợp với rừng ngập mặn tại các tỉnh ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình lâm ngư kết hợp bền vững và có hiệu quả - thuộc đề tài: Nghiên cứu giải pháp kinh tế, kỹ thuật tổng hợp nhằm khôi phục và phát triển rừng ngập mặn và rừng tràm tại một số vùng phân bố ở Việt Nam

47

Đánh giá hiện trạng sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) - Đề xuất biện pháp quản lý nhằm phát triển bền vững ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

48

Đánh giá nguồn lợi cá nổi vùng biển quần đảo trương sa - Thuộc đề tài: Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo trường sa

49

Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo trường sa

50

Đánh giá trình độ công nghệ chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa

Trang: 1   2   3   4  

Bạn đang xem trang: 1/4 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị