--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM

Tổng số: 23

STT

Tên đề tài

1

Các giải pháp khoa học công nghệ về dinh dưỡng và thức ăn để phục vụ chăn nuôi gia súc, gia càm theo hướng công nghiệp

2

Dây chuyền chế biến thức ăn bột - Thuộc đề tài : Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp qui mô vừa và nhỏ

3

Hệ thống thiết bị chế biến thức ăn thô của đề tài nhánh : Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ - Thuộc đề tài : Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp qui mô vừa và nhỏ

4

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thức ăn cho lợn con sau cai sữa

5

Khảo nghiệm ác giống cỏ và giải pháp chế biến thức ăn thô xanh cho bò sữa, bò thịt

6

Làm giàu Protein cho các bã thải của sản xuất tinh bột (bã sắn) bằng phương pháp lên men rắn dùng làm thức ăn cho gia súc

7

Lựa chọn qui trình công nghệ chế biến thức ăn viên thô cho bò : Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ - Thuộc đề tài : Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp qui mô vừa và nhỏ

8

Nghiên cứu các biện pháp khoa học công nghệ khai thác và sử dụng nguyên liệu thức ăn cho một nền chăn nuôi chất lượng và hiệu quả cao

9

Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất, cải tạo đất, cung cấp chất đốt và làm thức ăn cho gia súc của cay đậu Flemingia marcophilla (Flemingia congesta)

10

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ - Thuộc đề tài : Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp qui mô vừa và nhỏ

11

Nghiên cứu một số giải pháp để giải quyết nguồn thức ăn cho bò ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12

Nghiên cứu phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn thức ăn bộ đậu nguồn phụ phẩm công nông nghiệp và xây dựng công trình công nghệ chế biến nâng cao giá trị dinh dưỡng của chúng làm thức ăn gia súc

13

Nghiên cứu phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn thức ăn bộ đậu, nguồn phụ phẩm công nông nghiệp và xây dựng quy trình công nghệ chế biến nâng cao giá trị dinh dưỡng của chúng làm thức ăn gia súc

14

Nghiên cứu quy trình,công nghệ chế biến các sản phẩm phụ chăn nuôi ở các xí nghiệp giết mổ (lông, máu, xương, móng...) thành các loại thức ăn bổ sung cho gia súc gia cầm

15

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy vắt bã sắn làm thức ăn gia súc và bảo vệ môi trường

16

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị máy ép - sấy bã dứa làm thức ăn cho gia súc - Đề tài : Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để xử lý chất thải trong các vùng chế biến nông thuỷ sản

17

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép viên thức ăn liên hoàn 200 kg/h liên hợp với hệ thống chế biến thức ăn chăn nuôi 1 tấn/giờ

18

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh vật để sản xuất thức ăn bổ sung và nghiên cứu sản xuất các loại thức ăn mới cho gia súc, gia cầm

19

Nghiên cứu xác định tác hại cảu hệ nấm mốc, vi khuẩn gây độc trong thức ăn, nguyên liệu và chế biến khác làm thức ăn chăn nuôi, xây dựng các biện pháp phòng chống và hạn chế ô nhiễm trong điều kiện chăn nuôi nhiệt đới

20

Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp qui mô vừa và nhỏ

21

Phần thức ăn và dinh dưỡng vật nuôi

22

Sản xuất protein nấm sợi làm thức ăn gia súc Tôm, Cá

23

Xác định tiêu chuẩn ăn và khẩu phần chăn nuôi thích hợp cho những gia súc, gia cầm mới nhập và lao tạo

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị