--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN CHĂN NUÔI GIA CẦM

Tổng số: 23

STT

Tên đề tài

1

Chọn lọc, nâng cao năng suất, chất lượng một số giống gà nội, gà ngoại lông màu và tạo con lai để phát triển chăn nhôi nông hộ

2

Nghiên cứu chọn lọc nhân thuần nâng cao năng suất và chất lượng một số giống gia cầm trong nước và nhập nội, tạo các tổ hợp lai nhằm phát triển chăn nuôi trong nông hộ - Thuộc chương trình - Phát triển nông nghiệp đa dạng và từng bước hiện đại hoá

3

Xác định tính năng sản xuất của các giống gà trứng cao sản moravia, goldline và một số công thức lai mới: Báo cáo tóm tắt

4

Báo cáo tổng hợp những kết quả nghiên cứu của đề tài KN 02-07 giai đoạn 1991 -1994

5

Hồ sơ thiết kế đề tài - Nghiên cứu qui trình công nghệ, hệ thống thiết bị trong chuồng nuôi gà lồng 2000 con - Thuộc đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp qui mô vừa và nhỏ.

6

Hoàn thiện quy trình chăn nuôi nhằm phát triển chăn nuôi gà sao ở các tỉnh phía Bắc

7

Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi ngan pháp ở các tỉnh phía Bắc

8

Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi và xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm đà điểu tại các tỉnh Miền Trung

9

Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi vịt bầu quỳ và Gà H’Mông

10

Hoàn thiện quy trình nuôi trên khô vịt khaki campbell và cv super m2

11

Kết quả lai tạo vịt Bạch - Tuyết từ vịt Anh Đào (Cherryvalley) và vịt cỏ

12

Nghiên cứ chọn lọc nhân thuần các dòng vịt nội, ngoại và tạo các cặp vịt lai có năng suất thịt cao phù hợp với phương thức chăn nuôi chăn thả

13

Nghiên cứu một số tính trạng di truyền về năng suất của vịt bầu ở một số địa phương vùng đồng bằng miền Bắc - Việt Nam

14

Nghiên cứu phát triển gà vườn của Hungari ở Việt Nam

15

Nghiên cứu qui trình công nghệ, hệ thống thiết bị trong chuồng nuôi gà lồng 2000 con - Thuộc đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu công nghiệp qui mô vừa và nhỏ.

16

Tổng quan nhanh về dịch cúm gà tại Châu Á năm 2004

17

Ứng dụng một số biện pháp thú y vào qui trình chăn nuôi vịt trong nhân dân tại tỉnh Sóc Trăng

18

Xác định tính năng sản xuất của các giống gà trứng cao sản Moravia, Glodline và một số công thức lai mới

19

Xác định tính năng sản xuất của các giống gà trứng cao sản Moravia, Goldine và một số công thức lai mới

20

Xác định tính năng sản xuất của các giống gà trúng cao sản moravia, goldline và một số công thức lai mới

21

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên

22

Xây dựng mô hình phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà, vịt tại xã Tân An Hội, Tân Phú trung huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh

23

Xử lý mùi hôi phân gà trong chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Lương Sơn - Hòa Bình

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị