--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN BẢO VỆ THỰC VẬT

Tổng số: 28

STT

Tên đề tài

1

Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và tác hại đến sức khỏe người tiếp xúc ở Nha Trang và Diên Khánh

2

Nghiên cứu áp dụng một số kỹ thuật của công nghệ hóa sinh hiện đại trong sản xuất các chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật

3

Áp dụng ong mắt đỏ (trichogramma sp) phòng trừ sâu đục thân hại mía, bắp tại Phú Yên

4

Đặc điểm sinh học sinh thái của ong mắt đỏ màu đen (Trichogamma jopo -nicum Ashmead, 1904) và khả năng sử dụng chúng trong phòng trừ sâu cuốn là nhỏ (Cnaphalocrocis medinalis Gue nee) hại lúa

5

Đánh giá tác hại của chất độc hóa học đối với thảm thực vật rừng

6

Điều tra cơ bản sâu bệnh hại và thiên địch của chúng trên cây ăn quả ở Việt Nam 1997-1999

7

Điều tra khu hệ động - thực vật và nhân tố ảnh hưởng, đề xuất phương án bảo tồn sử dụng hợp lý khu bảo tồn thiên nhiên Bán Đảo Sơn Trà

8

Kết quả điều tra, đánh giá ảnh hưởng của chất độc hóa học đến đa dạng sinh học ở khu vực A Lưới - Thừ Thiên Huế và phụ cận

9

Kiểm soát dịch hại một số cây trồng chính

10

Kỷ yếu: Bảo vệ thực vật phục vụ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các tỉnh phía nam và tây nguyên

11

Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây lương thực thực phẩm trên các vùng sinh thái

12

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh ứng dụng trong xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

13

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ một số loài sâu bệnh chính

14

Nghiên cứu phát triển các biện pháp an toàn với môi trường để phòng trừ bệnh hại trong đất trên một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao

15

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm hóa hỗn hợp (MM) phòng trừ một số sâu hại rau, mọt gạo

16

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng hỗn hợp chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật trừ sâu, bệnh hai cây trồng nông - lâm nghiệp

17

Nghiên cứu ứng dụng nấm Chaetomium trong sản xuất các chế phẩm vi sinh bảo vệ thực vật phòng chống các bệnh nấm hại

18

Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật vi sinh (vi nấm, vi khuẩn và vi rút) để sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật trong phòng trừ dịch hại trên một số cây trồng

19

Nghiên cứu xác định Pheromone giới tính của sâu tơ và sử dụng chúng trong phòng trừ

20

Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa

21

Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa - Hoàn thiện công nghệ sản xuất hai chế phẩm thảo mộc

22

Sản xuất và sử dụng các Pheromone đặc điệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn

23

Sản xuất và sử dụng các Pheromone đặc hiệu phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn

24

Sử dụng Pheromone côn trùng để quản lý dịch hại bền vững ở Việt Nam

25

Thử nghiệm hiệu lực của một số loại thuốc trừ cỏ trên lúa sạ tại Quảng Nam - Đà Nẵng

26

Tổng quan tình hình sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp ở Việt Nam, trên cơ sở đó dự báo các vùng có khả năng bị ô nhiễm nặng để đề xuất các biện pháp ứng phó

27

Ứng dụng một số thuốc trừ sâu bệnh sinh học hiện có trong công tác sản xuất rau an toàn và phòng trừ sâu xanh da láng

28

Xây dựng mô hình cộng đồng sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật tại một huyện đồng bằng và một huyện miền núi phía Bắc

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị