--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN NĂNG LƯỢNG

Tổng số: 15

STT

Tên đề tài

1

Bản tính điện từ MBA phân phối loại khô 630kVA - 6,3/0,4kV Dyn-11

2

Bản vẽ thiết kế MBA khô 630kVA 6,3±2x2,5%/0,4KV - Dyn-11

3

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính của cách điện treo bằng Composite vận hành trong hệ thống điện Việt Nam

4

Nghiên cứu đánh giá lưới điện trung áp khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điện năng cho lưới khu vực, ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo của nhà trường

5

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường khí hậu nhiệt đới lên đặc tính điện môi của vật liệu camposit dùng trong các thiết bị điện cao áp

6

Nghiên cứu phương pháp xác định giá truyền tải điện và các phương thức chống tắc nghẽn phù hợp điều kiện thị trường điện ở Việt Nam

7

Nghiên cứu sử dụng than cám chất lượng thấp trộn với than nhập của các nước trong khu vực cho các lò hơi nhà máy nhiệt điện Việt Nam

8

Nghiên cứu thiết kế, công nghệ và chế tạo máy biến áp phân phối loại khô công suất đến 1.000k VA, điện áp đến 35k V

9

Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học trong chế biến chè xanh quy mô gia đình

10

Nghiên cứu xây dựng một số quy trình thử nghiệm phục vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm điện cao áp

11

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng khả thi và các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thủy điện nhỏ có công suất 1-30MW

12

Nghiên cứu, điều tra - khảo sát, đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn

13

Quy trình công nghệ chế tạo máy biến áp phân phối loại khô công suất đến 1.000k VA, điện áp đến 35kV

14

Quy trình lắp đặt, vận hành, thử nghiệm

15

Thiết kế tính toán kết cấu máy biến áp khô 630kVA-6,3/04kV Dyn-11

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị