--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN TRỒNG TRỌT

Tổng số: 532

STT

Tên đề tài

1

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển các dòng lúa kháng đạo ôn và chất lượng cao bằng công nghệ tế bào và trợ giúp của các chỉ thị phân tử - Thuộc đề tài : Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây trồng

2

Điều tra đánh giá cây vải, Tuyển chọn cây đầu dòng để phục vụ nhân giống và phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3

Điều tra hiện trạng sử dụng giống, cây trụ và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên - Thuộc đề tài: Nghiên cứu các giải pháp KHCN và thị trường để phát triển vùng hồ tiêu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu

4

Điều tra thu thập, bảo tồn và đánh giá một số giống cây ăn quả đặc sản của các tỉnh miền tây nam bộ ( Kỹ thuật canh tác và xây dựng vườn tiêu bản giống cây ăn quả )

5

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp tiến bộ kỹ thuật gây trồng cây tre luồng Thanh Hoá và hoàn thiện quy trình thâm canh rừng tre luồng ở vùng trung tâm để làm nguyên liệu giấy xi măng

6

Xác định chỉ thị phân tử cho đậu đỗ : Thuộc đề tài - Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng

7

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng đổi mới mùa vụ, chuyển vụ mía thu cho vùng khô hạn miền Trung - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

8

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh Virus phổ rộng bằng chuyển gen đa đoạn

9

Đề tài nhánh: Nghiên cứu biện pháp công nghệ sinh học thực vật nhằm giảm chiều cao cây và tăng khả năng chống đổ của các giống lúa chất lượng cao - Thuộc đề tài : Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây trồng

10

Áp dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật, kinh tế và tổ chức nâng cao chất lượng cà phê xuất hiện

11

Báo cáo chuyên đề thực hiện nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư khóa IV giữa Việt Nam và Trung Quốc - Tên nhiệm vụ: Xây dựng điểm trình diễn nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tổng hợp về nông nghiệp Việt - Trung

12

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu lực của phương pháp tuyển non ở giai đoạn cây Cao su từ 26 đến 38 tháng tuổi

13

Báo cáo chuyên đề: Điều tra xây dựng bản đồ nông hoá - thổ nhưỡng vùng nguyên liệu CTCPMĐ Nông Cống - Thanh Hoá khu vực phía Bắc vùng khô hạn miền Trung - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

14

Báo cáo chuyên đề: Kết quả điều tra khảo sát vùng mía khô hạn miền trung tại khu vực vùng nguyên liệu công ty CPMĐ Nông Cống Thanh Hoá - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

15

Báo cáo chuyên đề: Kết quả khảo nghiệm sinh thái và khảo nghiệm sản xuất các giống mía mới lựa chọn thích hợp cho vùng khô hạn miền Trung - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

16

Báo cáo chuyên đề: Kết quả thực hiện các mô hình mía xây dựng theo quy trình đã nghiên cứu - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

17

Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu lựa chọn các giống mía thích hợp cho vùng khô hạn miền trung - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

18

Báo cáo chuyên đề: Quy trình kỹ thuật thay đổi phương thức trồng (trồng theo hốc) cho đất đồi dốc, đất đồi rừng khô hạn chuyển sang trồng mía vùng khô hạn miền Trung - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

19

Báo cáo chuyên đề: Sâu bệnh hại mía và biện pháp phòng trừ tổng hợp tại vùng nguyên liệu công ty CPMĐNC Thanh Hoá vùng khô hạn miền Trung - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

20

Báo cáo chuyên đề: So sánh một số giống mía mới lựa chọn thích hợp cho vùng khô hạn miền Trung - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

21

Báo cáo chuyên đề: Xây dựng quy trình kỹ thuật che phủ Nilon tự huỷ cho mía và bón phân phù hợp với giống và điều kiện sinh thái vùng khô hạn miền Trung - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển sản xuất mía nguyên liệu đạt năng suất cao chất lượng tốt, phục vụ đối mới cơ cấu mùa vụ và cung cấp ổn định mía nguyên liệu cho các nhà máy đường tại vùng khô hạn miền Trung

22

Báo cáo đánh giá thị trường sản phẩm Cải dầu-Hướng dương - Thuộc dự án: Hợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản, chế biến phù hợp vào mọt số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

23

Báo cáo đề tài khoa học: Chọn thuần, phục tráng giống lúa một bụi đỏ cho vùng chuyển đổi lúa - tôm tỉnh Bạc Liêu

24

Báo cáo đề tài khoa học: Trồng thử nghiệm cây thanh hao hoa vàng tại Mai Châu Hoà Bình

25

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Chọn tạo giống cây trồng bằng phương pháp đột biến thực nghiệm

26

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khắc phục yếu tố hạn chế năng suất lúa trên một số loại đất chính ở vùng Bắc Thái

27

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu tạo giống và tròng một số cây rừng ngập mặn ở ven biển huyện Ninh Hoà - tỉnh Khánh Hoà

28

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy chế biến cao su tiêu chuẩn

29

Báo cáo đề tài sản xuất đậu xanh 044 trên đất bãi Hương Khê - Hà Tĩnh

30

Báo cáo đề tài: Hoàn thiện công nghệ khai thác và chế biến một số nguyên liệu dầu

31

Báo cáo đề tài: Khảo sát và so sánh tập đoàn giống lúa nước mới ở Khánh Hoà

32

Báo cáo đề tài: Kinh tế và chính sách khuyến khích sản xuất cây Dứa xuất khẩu

33

Báo cáo đề tài: Lai lao, tuyển chọn, nhập nội các giống lúa ngắn ngày

34

Báo cáo đề tài: Nghiên cứu chất lượng của một số giống lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

35

Báo cáo đề tài: Nghiên cứu chất lượng của một số giống lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

36

Báo cáo đề tài: Nghiên cứu, chọn lọc giống lúa đặc sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở tỉnh Bạc Liêu

37

Báo cáo đề tài: Phục tráng giống lúa tài nguyên mùa để tăng năng suất, chất lượng mang tính đặc thù của tỉnh Bạc Liêu

38

Báo cáo đề tài: So sánh năng suất 14 giống lúa nhóm A ở 2 vụ hè thu và đông xuân năm 2002

39

Báo cáo đề tài: Thử nghiệm trồng lạc trái vụ

40

Báo cáo đề tài: Triển khai ứng dụng phong lan Dendrobium từ cấy mô ra sản xuất

41

Báo cáo đề tài: Trình diễn mô hình lúa - cá

42

Báo cáo dự án khoa học: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất lúa tại xã Thới Long, huyện Ô Môn tỉnh Cần Thơ (thuộc chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ kinhtế - xã hội nông thôn và miền núi)

43

Báo cáo dự án: Hợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản, chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

44

Báo cáo kết nghiên cứu: Nghiên cứu bước đầu về chọn giống, khảo nghiệm giống và nhân giống phi lao

45

Báo cáo kết quả chọn lọc giống lúa XI23

46

Báo cáo kết quả chọn tạo giống lúa X21

47

Báo cáo kết quả chọn tạo giống lúa Xi12

48

Báo cáo kết quả chương trình quốc gia cây lương thực, thực phẩm 02 A đề tài: Cơ cấu cây trồng 02A-01-02

49

Báo cáo kết quả đề tài khoa học: Ghép tạo giống mơ Nhật trên gốc mơ Việt Nam

50

Báo cáo kết quả đề tài: Khảo sát và so sánh tập đoàn giống lúa mới ở Khánh Hòa

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

Bạn đang xem trang: 1/11 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị