--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN CHĂN NUÔI KHÁC

Tổng số: 97

STT

Tên đề tài

1

Kết quả thực nghiệm/ứng dụng các sản phẩm KH&CN của đề tài " Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén

2

Nghiên cứu các phương pháp quản lý khoa học và công nghệ nâng cao tính năng suất, tính ổn định các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế một số giống gia súc- gia cầm đã được thích nghi - Phụ lục: Các báo cáo chuyên đề

3

Nghiên cứu các phương pháp quản lý khoa học và công nghệ nâng cao tính năng suất, tính ổn định các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế một số giống gia súc- gia cầm đã được thích nghi - Phụ lục: Các qui trình công nghệ chăn nuôi

4

Nghiên cứu chế độ tưới nước cho cây dâu ở lâm đồng (số liệu gốc): Thuộc đề tài Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén

5

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất trứng tằm đạt năng suất chất lượng cao - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén

6

Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu về sản xuất tằm con tập trung năm 2002 tại Bảo Lộc

7

Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén: Chuyên đề - Nghiên cứu một số biện pháp chủ yếu phòng bệnh hại tằm

8

Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén: Chuyên đề - Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trở lửa thích hợp đối với kén ươm

9

Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén: Xác định cơ cấu giống tằm cho Lâm Đồng

10

Nghiên cứu xác định và đưa vào sản xuất những biện pháp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi

11

Nghiên cứu xác định và đưa vào sản xuất những biện pháp Khoa học và Công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi

12

Sổ số liệu gốc Chuyên đề :Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất trứng tằm đạt năng suất,chất lượng cao- Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén

13

Xác định chế độ phân bón thích hợp cho cây dâu dùng cho tằm nuôi lấy kén ươm và kén giống: Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén

14

Xác định cơ cấu giống tằm cho Lâm Đồng - Thuộc đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén

15

Báo cáo đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình xử lý phế thải chăn nuôi lợn (nước thải và chất thải rắn) ở trang trại quy mô hộ gia đình bằng biện pháp sinh học

16

Báo cáo kết quả thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện hệ thống giống vịt hướng thịt và hướng trứng tại các tỉnh Nam bộ

17

Báo cáo khoa học năm 2003: phần nghiên cứu về giống vật nuôi

18

Báo cáo khoa học năm 2005: Phần nghiên cứu giống vật nuôi

19

Báo cáo khoa học năm 2007: Phần di truyền và giống vật nuôi

20

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: (Nghiên cứu phát triển Vaccine thực vật dùng qua đường miệng cho gia cầm phòng chống bệnh H5N1 ở Việt Nam "Development of a plant-based veterinary oral vaccine to combat avian influenza in Viet Nam)

21

Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt, nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo nhằm tăng năng suất đàn bò tại tỉnh Điện Biên

22

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học công nghệ dự án: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng để phát triển chăn nuôi Gà Sasso

23

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ dự án: Hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng vacxin nhũ dầu tụ huyết trùng Trâu Bò chủng P52 phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn Trâu Bò nuôi ở Việt Nam

24

Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào gốc vật nuôi phục vụ phát triển công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y

25

Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài: Nghiên ứu ứng dụng kỹ thuật di truyền phân tử trong chọn, tạo giống vật nuôi năng suất cao

26

Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ thuộc vùng đồng bằng sông Hồng

27

Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ thuộc vùng đồng bằng sông Hồng - Báo cáo điều tra nghiên cứu tình hình chăn nuôi lợn trang trại tại 3 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh

28

Bồi dục chọn lọc một số giống tằm lưỡng hệ có đánh dấu giới tính mới được lai tạo ở Quảng Nam - Đà Nẵng và đưa ra sản xuất một số cặp lai có khả năng cho năng suất cao, phẩm chất tơ kén tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái Quảng Nam - Đà Nẵng

29

Các sản phẩm nghiên cứu khoa học - công nghệ của đề tài "Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén"

30

Cải tạo đàn bò vàng ở Ninh Thuận (Sinh hóa)

31

Cải tiến kỹ thuật khai thác ghẹ bằng lồng bẫy

32

Chế tạo sử dụng Ferrium polsyacharit phòng bệnh thiếu máu cho lợn con

33

Chọn lọc nhân thuần chủng xây dựng nhóm giống lợn trắng phú khánh

34

Chọn lọc nhân thuần nâng cao chất lượng giống heo Yorkshire để xây dựng thành giống heo Yorkshire Việt Nam

35

Chọn lọc, nâng cấp đàn dê bách thảo tại tỉnh Ninh Thuận

36

Cơ cấu giống dâu và kỹ thuật khai thác lá thích hợp cho tằm con

37

Đăng ký quốc gia lợn giống cao sản

38

Đánh giá và phát huy tiềm năng đa dạng sinh học động vật nuôi và động vật hoang dã của Việt Nam

39

Đề tài nhánh: Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện vắc xin phòng chống bệnh tụ huyết trùng trâu bò chất lượng cao

40

Đề tài nhánh: Vắc xin phòng chống bệnh do Salmonella ở gà với công nghệ sản xuất kháng nguyên bằng vi khuẩn biến nạp

41

Đề tài nhánh: Vắc xin toàn khuẩn phòng bệnh do Salmonella Enteritidis Salmonella Typhimurium ở gia cầm

42

Điều tra tình hình dịch bệnh gia súc-gia cầm và xây dựng bản đồ dịch tể tỉnh Ninh Thuận 5 năm (từ 1989-1993)

43

Điều tra, xây dựng qui trình phòng chống bệnh thán cho Trâu bò, ngựa

44

Điều trị bệnh ấu trùng sản lợn bằng Albendazole

45

Hoàn thiện qui trình sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ đổ

46

Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi và xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm đà điểu tại các tỉnh miền trung

47

Hợp tác nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm kháng thể kháng tụ huyết trùng lợn (THT) Ecoli được chiết tách từ lòng đỏ trứng gà bàng công nghệ mới

48

Kinh tế và chính sách khuyến khích sản xuất thịt lợn xuất khẩu

49

Lai tạo vịt bạch tuyết từ vịt anh đào

50

Loài bò xám (Bos sauveli) ở Việt Nam và biện pháp bảo vệ

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị