--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG

Tổng số: 21

STT

Tên đề tài

1

Đề tài: Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại - Chuyên đề: Nghiên cứu quá trình khuếch tán và sự phân bố cácbon và nitơ trong lớp thấm N-C

2

Đề tài: Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại - Chuyên đề: Nghiên cứu xác định, phân tích các thông số kỹ thuật trong quá trình thấm

3

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại

4

Đề tài: Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại - Chuyên đề: Austenit dư trong lớp thấm

5

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thấm cacbon - nitơ bằng khí ga Việt Nam để chế tạo lõi thép neo cáp bê tông dự ứng lực - Chuyên đề: Sự hình thành cac pha trong quá trình thấm

6

Báo cáo khoa học đề tài: Kiến trúc đô thị ven biển thành phố Đà Nẵng định hướng và giải pháp

7

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài : Nghiên cứu các thiết kế, chế tạo các thiết bị phương tiện và hệ thống tự động kiểm tra, giám sát, điều hành phục vụ cho an toàn giao thông đường bộ (Quyển1)

8

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài : Nghiên cứu các thiết kế, chế tạo các thiết bị phương tiện và hệ thống tự động kiểm tra, giám sát, điều hành phục vụ cho an toàn giao thông đường bộ (Quyển2)

9

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại - Chuyên đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian thấm và sự hình thành pha trong quá trình thấm N-C

10

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại - Chuyên đề: Nghiên cứu chế tạo và nhiệt luyện để neo

11

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại - Chuyên đề: Điều khiển tự động quá trình thấm N_C

12

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu chế tạo men có độ cứng và dộ chịu mài mòn cao ứng dụng cho công nghiệp gốm sứ xây dựng

13

Các báo cáo chuyên đề đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị phương tiện và hệ thống tự động kiểm tra, giám sát, điều hành phục vụ cho an toàn giao thông đường bộ

14

Cơ chế hình thành và quản lý giá đối với công trình xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước

15

Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ: Chế tạo lõi neo cáp bê tông dự ứng lực thay thế lõi neo nhập ngoại - Chuyên đề: Nghiên cứu chế độ nhiệt luyện và xử lý khuyết tật trong lớp thấm

16

Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ và phòng tránh thiệt hại do bão lũ gây ra đối với các công trình giao thông bưu điện

17

Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ và phòng tránh thiệt hại do lũ bão gây ra đối với các công trình bưu điện cho các tỉnh miền trung

18

Nghiên cứu phương pháp tính chỉ số khối lượng sản phẩm trong xây dựng

19

Phụ lục báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài : Nghiên cứu các thiết kế, chế tạo các thiết bị phương tiện và hệ thống tự động kiểm tra, giám sát, điều hành phục vụ cho an toàn giao thông đường bộ

20

Ứng dụng đất hiếm Việt Nam trong công nghệ sản xuất men sứ và gốm kỹ thuật

21

Vai trò của Nhà nước về quản lý cước, phí các dịch vụ vận tải và bưu điện

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị