--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng số: 103

STT

Tên đề tài

1

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Nghiên cứu phân loại một số loài tảo độc hại bằng kính hiển vi điện tử

2

Báo cáo đề tài: Xây dựng các nội dung nghiên cứu của phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Lọc - Hóa dầu

3

Báo cáo nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu một số dược liệu có tác dụng trên ký sinh trùng, côn trùng và ung thư từ nguồn tài nguyên thực vật Việt Nam bằng kết hợp sàng lọc sinh học và nghiên cứu hóa học

4

Báo cáo nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm sinh học "CN" phục vụ chăn nuôi lợn gia đình ở nông thôn

5

Báo cáo tóm tắt đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất dung môi sinh học từ các nguồn nguyên liệu tái tạo "Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư 3/2008 - 3/2010"

6

Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ dự án: Hoàn thiện thiết bị, công nghệ sản xuất các modul sinh học xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm

7

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo nghị định thư: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn đa dạng sinh học một số đối tượng động vật nuôi và động vật hoang dã tại Việt Nam

8

Báo cáo tổng kết đề tài: Hợp tác nghiên cứu Khoa học Công nghệ với nước ngoài

9

Báo cáo tổng kết đề tài: Nhánh 1 - Nghiên cứu màng băng Polyme sinh học

10

Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số chế phẩm sinh học Polysan điều trị liền vết thương và nhiễm trùng da từ Polysacarit nguồn gốc thiên nhiên

11

Báo cáo tổng kết Khoa học kỹ thuật đề tài: Nghiên cứu sản xuất một số mẫu chuẩn quốc gia vacxin và sinh phẩm để tiêu chuẩn hóa sản phẩm vacxin và sinh phẩm Việt Nam

12

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - 1d

13

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 1

14

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 1c

15

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 2a

16

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 2b1

17

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 2b2

18

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 2c

19

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 2d

20

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 2e1

21

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam - tập 2e2

22

Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam-tập1b

23

Các biện pháp tăng năng suất sinh khí và chế biến, sử dụng bã thải khí sinh học

24

Công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

25

Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất và thử nghiệm hiện trường nhiên liệu sinh học (Biodiesel) từ mở cá nhằm góp phần xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về Biodiesel ở Việt Nam

26

Đề tài thực hiện Nghị định thư: Nghiên cứu sản xuất Artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh hao (Artemisia Annual) và phát triển trên quy mô Pilot (giai đoạn 2007-2008)

27

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra

28

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra

29

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sự phát triển của tảo silic Pseudo-nitzschia pun

30

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Bước đầu tìm hiểu cơ chế bùng phát và gây hại của tảo độc ở vùng ven biển Việt Nam

31

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Bước đầu tìm hiểu khả năng sản sinh độc tố ASP và PSP trong một số loài tảo độc phân lập từ

32

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Các nghiên cứu về tảo độc hại trong vùng biển Khánh Hoà

33

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Dẫn liệu nghiên cứu bước đầu về sự tích luỹ độc tố tảo ASP trong nhuyễn thể hai vỏ ở một số

34

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đánh giá các kết quả nghiên cứu độc tố vi tảo từ trước đến nay tại miền Trung và Nam Việt Nam

35

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Đề xuất một số biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của tảo độc hại các vùng nuôi trồng

36

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh

37

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển Bình Đại - Bến Tre

38

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi trồng

39

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nu

40

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (DSP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi

41

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều kiện phòng thí nghiệm

42

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Nghiên cứu sự xuất hiện và phân bố vi tảo, tảo độc hại ở Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

43

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Nghiên cứu thành phần loài, phân bố, biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại

44

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Nghiên cứu, phân tích ADN của tảo độc, tảo gây hại ở biển (7 loài)

45

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Thành phần độc tố ASP và PSP trong vi tảo biển tự nhiên tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản Đồ

46

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Thành phần loài, phân bố và biến động của nhóm tảo độc, tảo gây hại (khu vực ven biển Thái)

47

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Thực vật phù du đầm Nha Phu, Khánh Hoà, Việt Nam, chú ý đến các loài vi tảo có khả năng độc

48

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Thực vật phù du và tảo độc hại ở khu vực nuôi nghêu Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) và Bình Đại

49

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Tổng hợp kết quả nghiên cứu tảo độc hại tại một số vùng nuôi trôngt huỷ sản trọng điểm ven

50

Điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - Tổng quan tình hình nghiên cứu vi tảo biển độc hại ở vùng ven biển phía Bắc Việt Nam

Trang: 1   2   3  

Bạn đang xem trang: 1/3 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị