--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

Tổng số: 186

STT

Tên đề tài

1

Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa Việt Nam - Lào qua biên giới trên bộ thời kỳ đến năm 2005

2

Áp dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật kinh tế và tổ chức nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng

3

Bản kiến nghị Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

4

Báo cáo đề tài khoa học: Biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại theo kinh tế thị trường

5

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Kết nối hệ thống thông tin thương mại mạng vinanet với hệ thống thông tin thương mại khác nhằm thúc đẩy phát triển thị trường ngoài nước cho hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam

6

Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: Phương pháp luận đánh giá hoạt động các tổ chức nghiên cứu và phát triển của Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế đổi mới

7

Báo cáo nghiên cứu lập dự án chọn địa điểm cảng biển nước sâu mỹ hàn phục vụ việc mở rộng khu kinh tế dung quất tỉnh Quảng Ngãi

8

Báo cáo tóm tắt: Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

9

Báo cáo tổng hợp đề tài "Nghiên cứu cơ sở Khoa học hình thành khu công nghệ cao tại khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam "

10

Báo cáo tổng hợp đề tài :Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

11

Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học: Hoàn thiện quản lý chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại

12

Báo cáo tổng hợp đề tài: Chính sách và giải pháp phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

13

Báo cáo tổng hợp đề tài: Phát triển thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2020

14

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu "Luận cứ Khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020 "

15

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu : Chính sách khuyến khích khu vực tư nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ công cộng ở Việt Nam hiện nay

16

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài : Quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế, quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam

17

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học "Những vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam hiện nay "

18

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học: Giải pháp huy động và sử dụng nguồn tài chính cho nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam

19

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học đề tài: Nghiên cứu phân loại các loại hình kinh tế phục vụ việc phân loại thành phần kinh tế

20

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu: Quan hệ thương mại Việt - Mỹ khi Việt Nam gia nhập WTO

21

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu tiểu ngạch hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc"

22

Báo cáo tổng quan đề tài: Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ

23

Bảo vệ quyền và phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới

24

Các biện pháp tăng cường năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời kỳ hội nhập kinh tế

25

Các chuyên đề nghiên cứu: Quan hệ thương mại Việt - Mỹ khi Việt Nam gia nhập WTO

26

Các mô hình xác định cơ cấu kinh tế, nguồn tăng trưởng và ảnh hưởng của chính sách đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ năm 1996-2005

27

Các mối quan hệ giữa hộ xã viên trong quá trình sản xuất hàng hóa với tổ chức kinh tế hợp tác

28

Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

29

Chiến lược tạo vốn trong và ngoài nước thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - lý luận và tiềm năng

30

Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

31

Chính sách phát triển và cơ chế quản lý thị trường bất động sản Việt Nam - Chuyên đề số 6

32

Chính sách và cơ chế tài trợ cho các doanh nghiệp trong cơ chế mới ở Việt Nam

33

Chuyên đề nghiên cứu: Nguồn lực tài chính trong nước, thực trạng, khả năng và những giải pháp khai thác

34

Chuyên đề nghiên cứu: Nguồn lực tài chính và công nghệ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam - Tập 1: Báo cáo tổng hợp

35

Chuyên đề nghiên cứu: Nguồn lực tài chính và công nghệ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam - Tập 2: Các tư liệu nghiên cứu

36

Cơ chế, chính sách phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2015

37

Cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu kinh tế vĩ mô

38

Cơ sở khoa học của việc tăng cường phân cấp quản lý kinh tế trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam

39

Cơ sở khoa học của việc xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo nghiệp vụ quản trị kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

40

Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đổi mới công tác kế hoạch hóa kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

41

Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sắp xếp lại và xu thế phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

42

Cơ sở khoa học xây dựng định hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2001-2005 và tầm nhìn đến 2010

43

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thị trường bất động sản - Chuyên đề số 1

44

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam

45

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và phát triển thị trường OTC Việt Nam

46

Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích, đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

47

Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định phạm vi và phương pháp kiểm toán số dư đầu năm trong báo cáo tài chính

48

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng cơ chế khoán chi hành chính theo đặc thù về tổ chức và hoạt động của kiểm toán Nhà nước

49

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước giai đoạn 2006-2010

50

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tiền kiểm trong hoạt động của kiểm toán Nhà nước

Trang: 1   2   3   4  

Bạn đang xem trang: 1/4 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị