--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN THỦY LỢI

Tổng số: 321

STT

Tên đề tài

1

Báo cáo tổng kết chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện - Kết quả điều tra đánh giá tình hình phát triển thủy điện vừa và nhỏ, đề xuất các sơ đồ công nghệ.

2

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học và đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - Thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng điểm đê biển Giao Thủy-Nam Định

3

Các biện pháp công trình và các biện pháp khác nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do bão lụt gây ra đối với nền kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ Tỉnh đặc biệt là vùng đồng bằng và ven biển- Phụ lục

4

Báo cáo bổ sung quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông hương - Quyển 1: Báo cáo tổng hợp

5

Báo cáo chuẩn bị đầu tư công trình chỉnh trị ổn đinh cửa Đà Rằng

6

Báo cáo chuẩn bị đầu tư công trình chỉnh trị ổn đinh cửa Mỹ Á

7

Báo cáo chuẩn bị đầu tư công trình chỉnh trị ổn định cửa Tư Hiền

8

Báo cáo chung đề tài khoa học: Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải miền trung (từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận) tập 1

9

Báo cáo chung đề tài khoa học: Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải miền trung (từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận) tập 2

10

Báo cáo chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện

11

Báo cáo chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện - Nghiên cứu phần mềm điều khiển-bảo vệ thiết bị trạm thủy điện điện áp cao và thấp

12

Báo cáo chuyên đề đề tài: Hợp tác nghiên cứu phát triển tổ máy thủy điện nhỏ và hệ thống tự động hóa cho trạm thủy điện - Nghiên cứu tình hình sử dụng thiết bị ĐL-ĐK-TĐH, xây dựng sơ đồ công nghệ ĐL-ĐK-TĐH

13

Báo cáo chuyên đề: Phân tích giải đoán ảnh hàng không đánh giá thực trạng mặt bằng đường phân lũ sông Đáy - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

14

Báo cáo công nghệ một số chi tiết chính - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h

15

Báo cáo đề mục sử dụng mô hình 1D đánh giá hiệu quả hệ thống thoát lũ sông Đáy đến hạ thấp mực nước lũ cho Hà Nội ở các giai đoạn 1,2,3, khả năng phân lũ thường xuyên và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

16

Báo cáo đề mục: Đánh giá khả năng thoát lũ hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tạo lòng dẫn từ hạ du đập đáy đến eo tân lang khi phân lũ lớn và lũ thường xuyên - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

17

Báo cáo đề mục: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học xây dựng các kịch bản lũ phục vụ kiểm soát lũ ĐBSH và nâng cấp hệ thống thoát lú sông Đáy - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

18

Báo cáo đề mục: Sử dụng mô hình 2D - Mike 11 đánh giá khả năng thoát lũ hiện trạng của lòng dẫn sông Đáy khi phân lũ lớn, mô phỏng quá trình lan truyền lũ trong các khu trữ lũ của hệ thống thoát lũ sông Đáy

19

Báo cáo đề mục: Sử dụng mô hình 2D lưới cong đề xuất các giải pháp KHCN cải thiện chế độ thoát lũ, chống xói bồi khu vực ngã ba sông Đáy, sông Đào Nam Định - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

20

Báo cáo đề tài: Khảo sát thiết kế kỹ thuật hệ thống thuỷ lợi khu nuôi tôm Xuân Mỹ

21

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ: Nghiên cứu quá trình thấm ở đập thủy điện Hoà Bình bằng kỹ thuật chỉ thị đông vị

22

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu các quá trình thuỷ thạch động lực làm cơ sở cho việc xây dựng, duy tu và cải tạo các cảng biển

23

Báo cáo kết quả khảo sát địa hình - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

24

Báo cáo kết quả khảo sát thuỷ hải văn - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

25

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Kiểm kê và xác định các đặc trưng hình thái lưu vực sông suối nhỏ thuộc hệ thống sông Hồng

26

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Nâng cao hiệu suất hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải

27

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Nguồn nước và khả năng cấp nước trong cạn của sông suối vùng núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển nam Trung Bộ

28

Báo cáo kết quả nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý chính thái cụm đầu mối đập đáy để phân lũ thường quyên Q ≤ 1000m3/S và khi xả lũ lớn

29

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác thủy điện Hoà Bình (Phần tổng hợp báo cáo)

30

Báo cáo kết quả: Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý chính thái cụm đầu mối Vân Cốc - Hát Môn xác định khả năng tháo và tính thuỷ lực thương hạ lưu công trình khi phân lũ từ 1000m3/s đến 3000m3/s - Thuộc đề tài: Nghiên cứu mô hình đề xuất cơ sở khoa học để cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy phục vụ công tác phòng chống lụt bão ĐBBB

31

Báo cáo khoa học đề tài: Một số dạng thiên tai thừơng xảy ra ở tỉnh Lào Cai và cách phòng tránh

32

Báo cáo khoa học đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác công trình thuỷ điện Trị An (năm 1994)

33

Báo cáo khoa học đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam Bộ

34

Báo cáo khoa học tổng kết đề mục: Nghiên cứu biến động chất lượng nước mặt hệ thống sông hồng và sông Thái Bình do việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

35

Báo cáo khoa học: Nghiên cứ ứng dụng các giải pháp công nghệ tưới hiện đại, tiết kiệm nước cho các vùng khan hiếm nước

36

Báo cáo nghiệm thu kết quả nghiên cứu 1992-1994: Cơ chế kinh tế trong cân bằng khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước quốc gia (báo cáo tóm tắt)

37

Báo cáo nghiên cứu các đặc trưng thuỷ văn, động lực học và nhiễm bẩn khu vực cửa sông Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

38

Báo cáo Nghiên cứu đánh giá khả năng thoát lũ sông Hồng và sông Thái Bình

39

Báo cáo nghiên cứu đánh giá khả năng thoát lũ sông Hồng và sông Thái Bình

40

Báo cáo thuyết minh: Tính toán phần dẫn dòng bơm HT145 - Thuộc đề tài: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ để chế tạo toàn cụm thiết bị bơm nước có lưu lượng 36000 m3/h

41

Báo cáo tóm tắt dự án khoa học công nghệ: Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long

42

Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu - dự báo phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển

43

Báo cáo tổng dự án: Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long

44

Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình thuỷ điện Hoà Bình đến biến đổi thuỷ văn lòng dẫn hạ du và giải pháp chống xói bồi, bảo vệ các công trình và khu dân sinh kinh tế quan trọng

45

Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu các quá trình thuỷ thạch động lực vùng bờ biển mở và cửa sông ven biển

46

Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu khai thác tổng hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên vùng úng trũng đồng bằng Sông Hồng

47

Báo cáo tổng hợp đề tài: Ứng dụng tự động hoá trong các hệ thống thuỷ lợi, thủy văn và phòng chống lũ lụt

48

Báo cáo tổng hợp Dự án sản xuất thử nghiệm: Sản xuất thử nghiệm máy bơm chìm công suất 37; 55; 75KW phục vụ nông nghiệp

49

Báo cáo tổng hợp kết quả Khao học công nghệ đề tài: Nghiên cứu cơ sở Khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy, sông Hoàng Long

50

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài nghiên cứu phát triển hệ thống đo giám sát đê

Trang: 1   2   3   4   5   6   7  

Bạn đang xem trang: 1/7 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị