--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Tổng số: 82

STT

Tên đề tài

1

Atlas kiến trúc và cấu tạo quặng ở Việt Nam

2

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu đặc điểm địa chất trầm tích đệ tứ Đồng bằng sông Cửu Long

3

Báo cáo chuyên đề: Một số nét về cấu trúc địa chất Đồng bằng sông Cửu Long theo tài liệu địa chấn phân giải cao

4

Báo cáo đề tài nhánh : Nghiên cứu đặc điểm tướng đá - có địa lý và môi trường Trầm tích khu vực thềm lục địa miền trung

5

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu các luận cứ khoa học để xây dựng tiêu chuẩn nước khoáng Việt Nam

6

Báo cáo kết quả phân tích số liệu đo địa chấn nông phân giải cao ở vùng ven biển Trung bộ

7

Báo cáo khoa học tổng kết đề mục, đề tài: Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo, địa động lực và tai biến địa chất thềm lục địa miền trung

8

Báo cáo nghiên cứu chuyên đề "nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất Pliocene - đệ tứ khi vực thềm lục địa miền trung"

9

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư Việt Nam - Vương Quốc Anh - Chuyên đề : Kết quả phân tích mẫu

10

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư Việt Nam - Vương Quốc Anh " Đặc điểm địa chất, địa vật lý vùng cửa ba lạt đồng bằng Sông Hồng"

11

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư Việt Nam - Vương Quốc Anh "Tiến hóa trầm tích Holocen đới trung tâm châu thổ sông Hồng"

12

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư Việt Nam - Vương Quốc Anh , 2007-2009 "Nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại nghiên cứu địa chất môi trường vùng đồng bằng Sông Hồng và Cửu Long "

13

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư Việt Nam - Vương Quốc Anh . Chuyên đề: Qúa trình biến đổi trầm tích khu vực sông Hồng và sông Cửu Long

14

Báo cáo tổng kết đặc điểm địa mạo thềm lục địa miền trung

15

Báo cáo tổng kết đề tài hợp tác theo nghị định thư - Hoạt động magma nội mảng lãnh thổ Việt Nam và khoáng sản liên quan

16

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ Nghiên cứu xác lập tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất. Áp dụng thử nghiệm cho một số khu vực : Dự thảo quy trình đánh giá trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác

17

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ: Nghiên cứu xác lập tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất. Áp dụng thử nghiệm cho một số khu vực

18

Báo cáo xác định các chỉ tiêu tính chất cơ lý của đất đá khu vực thềm lục địa miền trung Việt Nam - Đề tài nhánh: Nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình khu vực thềm lục địa miền Trung Việt Nam

19

Đặc diểm địa chất công trình khu vực thềm lục địa miền trung

20

Đảm bảo khoa học kỹ thuật tự đông hóa cho các công nghiệp sử dụng khí mỏ và hóa dầu

21

Dàn chống cơ giới tự hành T1

22

Dàn chống tự hành có kết cấu hạ trần thu hồi than KDDT1 để khai thác vỉa dầy, dốc bằng công nghệ chia lớp ngang, gương khấu ngắn trong điều kiện khoáng sàng than Việt Nam

23

Đánh giá khả năng khai thác và sử dụng than khu mỏ Bình Minh - Khoái Châu - Hưng Yên thuộc bể than đồng bằng sông hồng

24

Đánh giá tổng thể, xây dựng CSDL trữ lượng than và điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ các khu vực vỉa dày, độ đốc đến 35 có khả năng áp dụng công nghệ cơ giới hóa tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh

25

Địa chất thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận

26

Hoàn thiện công nghệ chế tạo phụ tùng cho thiết bị mỏ hầm lò

27

Hướng dẫn áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác trong điều kiện vỉa dày, độ dốc đến 35 độ ( quy trình vận hành và sử dụng đồng bộ thiết bị)

28

Hướng dẫn áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác trong điều kiện vỉa dày, độ dốc đến 35 độ ( Quy trình vận hành và sử dụng đồng bộ thiết bị)

29

Hướng dẫn áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác trong điều kiện vỉa dày, độ dốc đến 35 độ vùng Quảng Ninh

30

Hướng dẫn chi tiết báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác mỏ hầm lò

31

Kết quả áp dụng thử nghiệm công nghệ cơ giới hóa đồng bộ khai thác khấu lớp trụ hạn trần, sử dụng dàn chống tự hành Vinaalta chế tạo tại Việt Nam, tại lò chợ II - 8 - 2 khu giếng vàng danh công ty than vàng danh

32

Nâng cao hiệu quả tổ hợp các phương pháp địa vật lý giếng khoan trong nghiên cứu lát cắt trầm tích độ tan các bồn trũng ở Việt Nam

33

Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện từ để tìm kiếm, phát hiện nước dưới đất ở độ sâu lớn tại một số vùng thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

34

Nghiên cứu các giải pháp hợp lý khai thác các mỏ đá lộ thiên ở Việt Nam

35

Nghiên cứu các thông số của lượng thuốc nổ có đường kính khác nhau trong cùng lỗ khoan nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn và giảm thiểu tác động có hại đến môi trường tại một số mỏ đá vôi Việt Nam

36

Nghiên cứu cải tiến tổ hợp máy địa chấn nông độ phân giải cao để khảo sát địa chất trên mặt đất và các vùng bị ngập nước (trên biển, sông, hồ...)

37

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin địa lý phục vụ hợp tác giải quyết một số vấn đề cơ bản về khoa học trái đất trên lãnh thổ Việt Nam, khu vực và toàn cầu

38

Nghiên cứu công nghệ luyện Fero Titan từ quặng gốc ILMELIT

39

Nghiên cứu công nghệ sản xuất Ferro Mangan từ quặng Mangan vùng Hà Giang

40

Nghiên cứu công nghệ tận thu một số nguyên tố có ích trong bụi lò điện hồ quang luyện thép phế liệu

41

Nghiên cứu công nghệ tuyển hợp lý quặng bauxit diaspor vùng mỏ Hà Quảng, Cao Bằng

42

Nghiên cứu công nghệ xử lý thu hồi đồng từ loại quặng đồng oxyt của mỏ đồng sin quyền

43

Nghiên cứu công nghệ xử sản xuất MnO2 chất lượng cao từ quặng Mangan

44

Nghiên cứu đặc điểm địa chất - địa chất công trình thềm lục địa miền trung phục vụ cho việc xây dựng công trình và định hướng phát triển kinh tế biển

45

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cung cấp điện ổn định và an toàn cho các mỏ than hầm lò Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, hiện đại hóa ngành than giai đoạn 2008 - 2025

46

Nghiên cứu dự báo động đất mạnh khu vực đông nam châu á có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam

47

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, dốc trên 45 độ tại các mỏ than hầm lò vũng Quảng Ninh - Hướng dẫn áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác trong điều kiện vỉa dày có góc dốc trên 45 độ

48

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, dốc trên 45 độ tại các mỏ than hầm lò vũng Quảng Ninh - Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác cơ giới hóa gương lò ngắn

49

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, dốc trên 45 độ tại các mỏ than hầm lò vũng Quảng Ninh - Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ cơ giới hóa khai thác vỉa dày, dốc trên 45 độ bằng tổ hợp dàn tự hành KDT - 1 kết hợp máy đào lò am - 50 tại khu vực vỉa 7 dốc tây vàng danh - công ty than vàng danh

50

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, dốc trên 45 độ tại các mỏ than hầm lò vũng Quảng Ninh - Thiết kế các phương án kỹ thuật tổ hợp thiết bị KDT - 1 khai thác vỉa dầy, dốc bằng công nghệ chia lớp ngang, gương khấu ngắn, kết hợp thu hồi than nóc trong điều kiện khoáng sàng than Việt Nam

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị