--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN TRÁC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ HỌC

Tổng số: 59

STT

Tên đề tài

1

Bản đồ vỏ phong hoá và trầm tích Đệ tứ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000

2

Báo cáo đề tài nhánh: Đặc điểm địa hình - địa mạo, cấu trúc kiến tạo, tân kiến tạo và trường ứng suất kiến tạo hiện đại khu vực miền Bắc Việt Nam

3

Báo cáo đề tài nhánh: Kết quả nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất miền Bắc Việt Nam bằng tài liệu từ và trọng lực

4

Báo cáo đề tài nhánh: Nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất ở miền Bắc Việt Nam bằng phương pháp địa chấn dò sâu

5

Báo cáo đề tài nhánh: Nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất ở miền Bắc Việt Nam bằng phương pháp đo sâu từ Tellua

6

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ: Ứng dụng hệ thống tin địa lý địa chất (GIS - GES) đất giá nguy cơ trượt lỡ đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La - Sông Đà, áp dụng trên các vùng Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Tè và Sìn Hồ

7

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực biển đông làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh

8

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu cơ cấu luân canh tăng vụ và các biện pháp kỹ thuật canh tác cây Ngô, xây dựng mô hình trồng Ngô lai ở vùng thâm canh (giai đoạn 1991-1995)

9

Báo cáo tổng kết Khoa học và Kỹ thuật đề tài : Nghiên cứu chuẩn hóa tập bản đồ điện tử Tài nguyên Môi trường cấp tỉnh

10

Báo cáo tổng kết Khoa học và kỹ thuật đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung, phương pháp thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn xã

11

Báo cáo về đánh giá phân hạng và sử dụng vùng đất đỏ ban dan tỉnh Quảng Trị

12

Bước đầu đánh giá đất ở và đất chuyên dùng theo giá trị ở đô thị

13

Các kết quả xử lý dữ liệu đo GPS trên mạng lưới địa động lực sông mã trong gian đoạn từ 11/2005 đến 10/2008

14

Đất quảng trị - Thuyết minh bản đồ thổ nhưỡng

15

Giải pháp lập và quản lý thống nhất hệ thống cao-toạ độ bản đồ TP. Đà Nẵng

16

Hoàn thiện công nghệ sản xuất phim kỹ thuật, công nghệ sản xuất bản đồ địa hình, công nghệ thành lập và chế in bản đồ nổi

17

Hợp tác nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam, trước hết đối với tài nguyên đất và nước

18

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác đo cao GPS trong điều kiện Việt Nam

19

Nghiên cứu chuyển dịch thẳng đứng vỏ trái đất khu vực miền bắc, chyển dịch đứng và ngang vỏ trái đất tại các poolygôn địa động học Chí Linh và Đồng Tháp Mười

20

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng các mạng lưới GPS các cấp hạng trong hệ toạ độ động học

21

Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập một số bản đồ cơ bản nhóm bản đồ môi trường không khí phục vụ công tác đánh giá hiện trạng môi trường

22

Nghiên cứu cơ sở lý luận và công nghệ thành lập hệ thống bản đồ địa hình cơ bản Việt Nam, ứng dụng công nghệ mô hình số địa hình

23

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ yều cầu đổi mới quản lý nhà nước về đất đai

24

Nghiên cứu khả năng ứng dụng ảnh vệ tinh Radar và quang học để thành lập một số thông tin về lớp phủ mặt đất

25

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám độ phân giải cao cho mục đích thành lập bản đồ chuyên đề tỉ lệ 1:10.000 và lớn hơn

26

Nghiên cứu phương pháp đánh dấu bản quyền tài liệu địa chất số

27

Nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ địa chính bằng kỹ thuật tin học

28

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo ống mẫu nòng đôi để nâng cao chất lượng lấy mẫu đất đá trong khoan thăm dò địa chất

29

Nghiên cứu tích hợp công nghệ ảnh vệ tinh, công nghệ Gis và công nghệ GPS để thành lập bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1:1000 và 1:5000

30

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý phục vụ mục đích giám sát một số thành phần tài nguyên, môi trường tại các khu vực xây dựng công trình thuỷ điện

31

Nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao và các mô hình lý thuyết để thành lập bản đồ các vùng có nguy co trượt lở đất ở khu vực miền núi

32

Nghiên cứu ứng dụng tư liệu và kỹ thuật viễn thám thành lập một só loại bản đồ đất nông nghiệp và bản đồ hiện trạng rừng

33

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ Việt Nam - Nghiên cứu đánh giá trượt - lở, lũ quét - lũ bùn đá một số vùng nguy hiểm ở miền núi Bắc Bộ, kiến nghị các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại - Phần 1

34

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ Việt Nam - Nghiên cứu đánh giá trượt - lở, lũ quét - lũ bùn đá một số vùng nguy hiểm ở miền núi Bắc Bộ, kiến nghị các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại - Phần 2 - Tập 1

35

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ Việt Nam - Nghiên cứu đánh giá trượt - lở, lũ quét - lũ bùn đá một số vùng nguy hiểm ở miền núi Bắc Bộ, kiến nghị các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại - Phần 2 - Tập 2

36

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ Việt Nam - Nghiên cứu đánh giá trượt - lở, lũ quét - lũ bùn đá một số vùng nguy hiểm ở miền núi Bắc Bộ, kiến nghị các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại - Phần 2 - Tập 3

37

Nghiên cứu xây dựng bản đồ số hoá ngành công nghiệp Việt Nam

38

Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam

39

Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam-Tập báo cáo chuyên đề

40

Qui trình công nghệ trắc địa trong đo vẽ công trình nghầm, trong thi công, trong quan trắc chuyển dịch biến dạng các công trình quan trọng và khả năng đảm bảo trắc địa, bản đồ trên khu vực xây dựng điều tra khai thác tài nguyên khoáng sản.

41

Quy trình thiết kế và xây dựng mạng lưới GPS địa động lực phục vụ việc nghiên cứu chuyển dịch vỏ trái đất

42

Quy trình và quy định kỹ thuật đo đạc GPS độ chính xác cao

43

Quy trình xử lý dữ liệu đo GPS trên mạng lưới địa động lực và xác định các vectơ chuyển dịch vỏ trái đất

44

Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo đá biến chất Việt Nam

45

Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo quặng Việt Nam. Biên tập để xuất bản 04 atlas kiến trúc đá và quặng (magma, biến chất, trầm tích và quặng) - Atlas kiến trúc và cấu tạo quặng ở Việt Nam

46

Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo quặng Việt Nam. Biên tập để xuất bản 04 atlas kiến trúc đá và quặng (magma, biến chất, trầm tích và quặng) - Atlas kiến trúc và cấu tạo quặng ở Việt Nam - Atlas kiến trúc và cấu tạo các đá biến chất ở Việt Nam

47

Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo quặng Việt Nam. Biên tập để xuất bản 04 atlas kiến trúc đá và quặng (magma, biến chất, trầm tích và quặng) - Atlas kiến trúc và cấu tạo quặng ở Việt Nam - Atlas kiến trúc và cấu tạo các đá magma ở Việt Nam

48

Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo quặng Việt Nam. Biên tập để xuất bản 04 atlas kiến trúc đá và quặng (magma, biến chất, trầm tích và quặng) - Atlas kiến trúc và cấu tạo quặng ở Việt Nam - Atlas kiến trúc và cấu tạo các đá trầm tích ở Việt Nam

49

Thành lập atlas kiến trúc và cấu tạo các đá trầm tích ở Việt Nam

50

Thiết lập thử nghiệm hệ thống thu và xử lý ảnh vệ tinh viễn thám NOAA phân giải cao

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị