--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

ĐỀ TÀI KHCN THỦY SẢN

Tổng số: 51

STT

Tên đề tài

1

Báo cáo khoa học đề tài: Điều tra một số bệnh tôm sú giống ở Đà Nẵng và đề ra một số biện pháp khắc phục

2

Báo cáo khoa học đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men Lactic trong bảo quản và chế biến phế thải thủy sản

3

Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ đề tài: Đánh giá tác động của các loài thủy sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

4

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ: Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi hầu thương phẩm

5

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi một số loài cá biển có giá trị kinh tế cao trong điều kiện Việt Nam

6

Cải tiến lưới giã đôi mở rộng ngư trường khai thác

7

Chọn giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nhằm tăng tỷ lệ phi lê bằng chọn lọc gia đình

8

Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Sông Cửu Long

9

Đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Sông Cửu Long - Phụ lục

10

Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa - Tình hình khí tượng thuỷ văn khu vực quần đảo Trường Sa

11

Danh mục sản phẩm KHCN

12

Di giống thuần hóa một số loài cá nuôi

13

Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển

14

Góp phần nghiên cứu khu hệ ký sinh trùng cá tôm nước ngọt đồng bằng sông Cửu Long và phương pháp phòng trị một số bệnh do chúng gây ra ở cá tôm

15

Hoàn thiện kỹ thuật sản xuất cá rô phi chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

16

Hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Tu hài Lutraria rhynchaena Jonas 1844 tại Khánh Hòa

17

Lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản nước ngọt

18

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam qua phân tích, dự báo xu hướng biến động của thị trường hoa kỳ

19

Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng xuất khẩu

20

Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình nuôi thâm canh ốc hương xuất khẩu

21

Nghiên cứu đặc điểm sinh học kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm mực nang( Sapia pharaonis Ehrenberg,1831)

22

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và trong rong câu chỉ vang( Gracilaria verrucosa)

23

Nghiên cứu hiện trạng khai thác và sử dụng cá tạp (cá non, cá chưa trưởng thành, cá kém chất lượng, cá có giá trị kinh tế thấp) của một số nghề khai thác chủ yếu (kéo, đáy, te, vây, vó, mành, chụp mực)

24

Nghiên cứu hoàn chỉnh một số khâu kĩ thuật và đổi mới công nghệ sản xuất Agar - agar

25

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá Hồng Bạc (Lutianus argentimaculattus Forskal, 1775) tại Nha Trang - Khánh Hòa

26

Nghiên cứu một số bệnh ở tôm nuôi tại đầm nại và phương pháp phòng trị

27

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại

28

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Chương trình quản lý sử dụng đồng bộ hệ thống thiết bị phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

29

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo bơm chuyên dụng phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

30

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị cho tôm ăn phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

31

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị khai thác tôm sống kiểu lưới kéo phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

32

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị quản lý môi trường nước phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

33

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị xử lý chất thải đặc của ao nuôi tôm, phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang

34

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị xử lý nước thải của ao nuôi tôm, phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

35

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Phân tích hiện trạng sử dụng thiết bị kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm

36

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Phwong pháp tính toán, thiết kế các thiết bị cơ khí thủy sản

37

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Qui trình sử dụng đồng bộ thiết bị phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

38

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Thiết kế mô hình nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

39

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại- Đề tài nhánh: Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thiết bị xử lý nước phục vụ nuôi tôm thương phẩm quy mô trang trại

40

Nghiên cứu và xác lập mô hình phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đất ngập mặn và mô hình nuôi trồng thuỷ sản ven biển miền Trung

41

Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi tôm hùm

42

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm sú thương phẩm đạt năng suất 1.8t/ha-vụ

43

Nguồn lợi và các biện pháp bảo vệ nguồn lợi tôm hùm miền trung

44

Nuôi nâng cao tôm hùm ở Vĩnh Hy

45

Nuôi tôm phát dục và tái phát dục bằng phương pháp cắt mắt tại Ninh Thuận

46

Phát triển nuôi ốc ương vùng ven biển miền trung

47

Quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ trên cơ sở cộng động tại các thôn biển của xã Ninh Ích huyện Ninh Hòa

48

Tập các báo cáo chuyên đề kỹ thuật

49

Thử nghịêm chế phấm SH’99 trong nuôi tôm Sú bán thâm canh ở Bạc Liêu

50

Ứng dụng kỹ thuật sản xuất giống cá chép lai 3 máu và sản xuất giống cá rô phi siêu đực tại Sơn La

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị