--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Lĩnh vực: KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN

Nuôi tôm càng xanh thương phẩm bằng con giống sản xuất nhân tạo, thời gian nuôi thường kéo dài, cho biết biện pháp nuôi đạt hiệu quả nhất, hoặc rút ngắn thời gian nuôi?

 

Từ trước tới nay, nuôi tôm càng xanh chủ yếu sử dụng con giống từ tự nhiên. Con giống thường có trọng lượng 3 – 5 gr/con, thời gian nuôi ngắn 4 – 5 tháng. Khi sử dụng con giống sa nhân tạo, nếu thả nuôi trực tiếp từ tôm bột, chiều dài cá thể từ 11 – 13 mm, tương đương trọng lượng cá thể: 0,02 – 0,03 gr. Nuôi đạt kích thước thương phẩm thời gian kéo dài 7 – 8 tháng. Đặc tính của người tiêu dùng thường thích tôm có trọng lượng các thể lớn, tôm cái trên 50 gr/con, tôm đực trên 100gr/con. Tôm có trọng lượng nhỏ ít người sử dụng, giá bán thấp.

Khi sử dụng con giống nhân tạo phương pháp nuôi như sau:

Nếu thả nuôi trực tiếp từ tôm bột, áp dụng nuôi thâm canh theo phương pháp nuôi liên tục, đánh tỉa thả bù, thời gian nuôi kèo dài 24 tháng mới cải tạo ao.

Phải có hệ thống ao ương, thời gian ương từ 1 – 3 tháng, sau đó đưa vào nuôi thương phẩm, thời gian một vụ nuôi 4 tháng.

Thả nuôi mật độ thưa, tôm mau lớn, giá bán cao và dễ bán

Nguồn: Thư viện điện tử

Câu hỏi cùng lĩnh vực

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị