--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

Làm thế nào để biến đất xấu thành đất tốt?

Đất là vốn cơ bản của nhà nông. Đất không mất đi sau mùa gặt hái, nhưng đất sẽ xấu dần đi hay tốt dần lên tuỳ thuộc vào quá trình khai thác và cải tạo con người. Đất tốt quyết định bởi khả năng giữ nước, giữ thức ăn, giữ không khí và bởi độ phì nhiêu của đất. Muốn sử dụng đất hợp lý phải luôn luôn chăm lo cải tạo đất.
Cải tạo đất bao gồm một hệ thống tổng hợp nhiều biện pháp: sanh ghềnh, lấp trũng, tránh xáo trộn lớp đất màu, thiết kế thuỷ lợi và giao thông một cách thuận tiện và hợp lý, cải tạo độ chua (bón vôi, thạch cao), cày bừa vun xới để làm cho đất có độ xốp thích hợp (giữ nước, giữ phân, giữ không khí). Quan trọng hơn nữa là phải bón đủ loại phân hữu cơ, phân vô cơ (N, P, K), phân vi lượng và trong một số trường hợp cần bón thêm phân vi sinh vật. Cố thi sĩ Hoàng Trung Thông đã viết: “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Nguồn: Thư viện điện tử

Câu hỏi cùng lĩnh vực

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị