--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Lĩnh vực: GIỐNG NÔNG NGHIỆP

Có thể phân biệt các hạt giống nào có thể nẩy mầm được không?

Đúng là không có ai lại không phân biệt được người chết, người sống lại càng không có chuyện không biết người ở trước mắt mình trong suốt mấy ngày liền là còn sống hay đã chết. Thế nhưng với giới sinh vật nói chung, thì có nhiều loại sinh vật bạn không có cách để  nhận biết là chúng còn sống hay đã chết.

Đương nhiên đối với các sinh vật bay nhảy, sống động, nhìn qua là bạn có thể biết được là chúng còn sống. Thế nhưng có nhiều loại sinh vật bạn không thể biết là nó đang ngủ hay đã chết. Hạt giống thực vật chính là như vậy. Trừ các hạt giống đã chết và biến chất rõ ràng, còn thì chỉ nhìn bề ngoài, bạn khó biết hạt giống nào còn nẩy mầm, hạt nào không nẩy mầm được.

Nấm mốc cũng như vi khuẩn khi ở trạng thái ngủ chúng đều phải thở. Cho nên, theo lẽ đó mà nói thì khi ở trạng thái ngủ và ở trạng thái đã chết là có thể phân biệt được. Nhưng vì sự hô hấp của chúng là hết sức yếu nên cũng khó mà xác định được.

Ngoài ra để hạt giống nẩy mầm còn cần nhiều điều kiện khác, đương nhiên với loại hạt giống đã nẩy mầm thì tất yếu chúng phải còn sống

Nguồn: Thư viện điện tử

Câu hỏi cùng lĩnh vực

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị