--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP HỆ THỐNG LUẬT ĐẤT ĐAI

Tổng số: 193

STT

Nội dung câu hỏi

1

Các ông quản lý ruộng đất xã, đội trưởng, Bí thư chi bộ tự nhiên chia gần 50% ao của gia đình tôi cho người khác. Tôi phải yêu cầu ai phán xử và sau đó nếu cán bộ đảng viên làm sai thì có bị xử lý hay không?

2

Các ông quản lý ruộng đất xã, đội trưởng, Bí thư chi bộ tự nhiên chia gần 50% ao của gia đình tôi cho người khác. Tôi phải yêu cầu ai phán xử và sau đó nếu cán bộ đảng viên làm sai thì có bị xử lý hay không?

3

Điều 690. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất

4

Điều 691. Hình thức chuyển quyền sử dụng đất

5

Điều 695. Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất

6

Điều 697. Hậu quả của việc chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật

7

Điều 698. Căn cứ chấm dứt quyền sử dụng đất

8

Điều 699. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

9

Điều 701. Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất

10

Ðiều 700. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất

11

Điều 702. Nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

12

Điều 703. Nghĩa vụ của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất

13

Điều 704. Quyền của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất

14

Điều 705. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

15

Điều 706. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

16

Điều 707. Hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

17

Điều 708. Nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

18

Điều 709. Nghĩa vụ của bên chuyển quyền sử dụng đất

19

Điều 710. Quyền của bên chuyển quyền sử dụng đất

20

Điều 711. Điều kiện của người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất

21

Ðiều 712. Nghĩa vụ của bên nhận quyền sử dụng đất

22

Điều 714. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

23

Điều 713. Quyền của bên nhận quyền sử dụng đất

24

Điều 713. Quyền của bên nhận quyền sử dụng đất

25

Ðiều 717. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

26

Điều 716. Hình thức hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

27

Điều 718. Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

28

Điều 720. Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

29

Điều 719. Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất

30

Điều 719. Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Trang: 1   2   3   4   5   6   7  

Bạn đang xem trang: 1/7 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị