--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--
TRANG CHỦ Giới thiệu Các tổ chức hoạt động KHCN Chuyên gia KHCN Đề tài KHCN Hỏi đáp KHCN CSDL nông nghiệp, nông thôn
--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

BẢN TIN THÔNG TIN KH&CN

Số 1-2013

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

HỎI ĐÁP LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM

Tổng số: 70

STT

Nội dung câu hỏi

1

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành vào thời gian nào? Có hiệu lực thi hành từ khi nào?

2

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành vào thời gian nào? Có hiệu lực thi hành từ khi nào?

3

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào? Và được ban hành dưới hình thức nào?

4

Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp nào?

5

Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp nào?

6

Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trong hệ thống pháp luật được quy định như thế nào?

7

Việc tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào?

8

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào?

9

Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào?

10

Cho biết quy định về việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân?

11

Cho biết quy định về đưa tin và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân?

12

Ngôn ngữ của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào? Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ra tiếng dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài do cấp nào quy định?

13

Cho biết quy định về gửi và lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân?

14

Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào?

15

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào?

16

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành để quyết định những vấn đề gì?

17

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành để quyết định những vấn đề gì?

18

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành để thực hiện những vấn đề gì?

19

Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành để làm gì?

20

Nội dung chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì?

21

Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận là gì?

22

Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện là gì?

23

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh được ban hành để quyết định những vấn đề gì?

24

Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện thuộc địa bàn hải đảo là gì?

25

Nội dung quyết định của Ủy ban nhân dân huyện là gì?

26

Nội dung quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh là gì?

27

Nội dung quyết định của Ủy ban nhân quận là gì?

28

Nội dung quyết định của Ủy ban nhân dân huyện thuộc địa bàn hải đảo là gì?

29

Nội dung chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện là gì?

30

Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường là gì?

Trang: 1   2   3  

Bạn đang xem trang: 1/3 trang

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

--:: Thong tin khoa hoc phuc vu nong thon va mien nui ::--

Chuyên trang Thông tin khoa học công nghệ phục vụ nông thôn và miền núi

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị